New Features

Levinuimad Küsimused Puidumõõtmisel

Levinuimad Küsimused Puidumõõtmisel

Puidumõõtmine on keeruline protsess. Erinevad mahu arvutamise valemid, koore teema ning ebasümmeetrilised notid on peamised tegurid, mis tekitavad mitmeid küsimusi mõõtmistäpsuse osas.

Alljärgnevalt olen võtnud kokku peamised küsimused, mis tekivad Timbeteri esmakordsel kasutamisel. Oluline puidualane kommentaar veel: nott=palk (iga palk on nott, kuid iga nott palk ei ole).

 

#1 Koor

Enamus riike kasutavad koore alt mõõtmist noti mahu arvutamisel. Timbeter tuvastab noti pindala koore alt ning teisendab selle sümmeetriliseks ringiks, millest arvutatakse diameeter. Koort ei arvutata diameetrisse. Mõned riigid (nagu näiteks Soome) kasutavad mahu arvutamisel koore pealt mõõtmist. Et saada tulemust koore pealt mõõtes on soovitatav lihtsalt lisada 10-12%, mis on tavapärane koore osakaal.

 

#2 Ebasümmeetrilised notid

Kas on võimalik mõõta notte, mis on ebakorrapärase kujuga? Loomulikult. Timbeter tuvastab kogu kooraluse noti otsapindala, teisendab selle sümmeetriliseks ringiks ning arvutab selle baasil noti täpse keskmise diameetri.

Käsitsi mõõtmisel peaks tavapäraselt mõõtma noti kõige laiema ja kõige kitsama kohta ning arvutatama keskmise. Tihti aga mõõdetakse kõige kitsamast kohast ning tuuakse põhjuseks, et kasutada saab ainult kõige kitsamat osa. Sel juhul tekitab ostja endale mõõtmisel täiendavat tulu.  Timbeter annab iga noti täpse keskmise diameetri, mis tuletatud kogu noti otsa pindalast.

 

#3 Mahu arvutamise valemid

Eestis kasutatakse noti mahu määrmisel sageli Nilsonivalemit, mis võtab aluseks noti peenema otsa diameetri. Mõõtmispraktikas tähendab see seda, et notid peaks olema ladustatud selliselt, et kõik peenemad otsad oleks ühel pool. Juhul, kui virn on ladustatud peenemad ja jämedamad otsad läbisegi, tuleb kasutada silindri mahu valemit, mille puhul peab toimuma mõõtmine mõlemal pool virna ning arvutades kahe mõõtmise keskmine. Selliselt mõõtes saab ligilähedase sama tulemuse Nilsoni valemiga võrreldes. Poolte kokkuleppel võib kasutada ka mõne teise riigi valemit (GOST, JAS jne) – näiteks, kui on tegemist piiriülese tehinguga

#4 Noti pikkus

Noti pikkuse peab sisestama kasutaja. Olukorras, kus notid on erineva pikkusega (maatrikslõikus), soovitame kasutada nottide keskmist pikkust

 

#5 Varjus olevad notid

Mida teha olukorras, kus osad notid on varjus ning Timbeter ei suuda neid tuvastada? Sellisel juhul tuleb nottide korrgieerimise faasis vajutada ekraanil ilma tuvastusringita (arvestusest puuduolevale) notile ning rakendus tuvastab antud piirkonnast noti. Samuti on võimalik mõõtmist korrgieerida ning vajadusel notte lisada ning kustutada Timbeteri laomoodulis suurel ekraanil.

 

#6 Virnatäiuse meetod

Kütte-ja paberipuu mahu määramisel kasutatakse virnatäiuse meetodit, mis arvutab virnas oleva puidu osakaalu protsendi või koefitsiendi. Oluline on valida piirkond, mis on virnale kõige iseloomulikum. Veoauto puhul on soovitav virnatäiuse piiritleda fotol mõõdetav ala veoki haagise tugipostide (nn toikade) sisekülgedeni.

Virnatäiuse koefitsiendi määramine on tarkvaras hetkel eraldiseisev funktsioon, seega kui on huvi seda kasutada, palun anda sellest märku kirjutades info@timbeter.com

Share
LinkedInFacebookTwitterPinterest

Related posts

New Features

Timbeter adds support for...

The latest update to Timbeter for Android devices ...

New Features

Timbeter is now available...

Timbeter is happy to announce the launch of...