UNIKALNY MODUŁ PAMIĘCI TIMBETER

Moduł pamięci Timbeter zapewnia przegląd pomiarów w czasie rzeczywistym. Moduł pamięci umożliwia szybkie i skuteczne przeprowadzenie inwentaryzacji, sprawdzenie aktywny status pamięci oraz tworzenie raportów w kilka kliknięć.


Moduł pamięci ma dwa widoki:
Jako aplikacja mapy i widok tabeli, gdzie użytkownicy mogą z łatwością filtrować według: numeru kontaktowego, lokalizacji, gatunków drzewa i wiele więcej. Wszystkie dane mogą być zapisane w formacie pliku Excel. Możliwości są nieskończone!

Personalizowany asortyment jest zsynchronizowany z aplikacją pomiaru. Asortyment zawiera następujące właściwości: gatunki, gługość, jakości i cena. Przegląd pamięci w czasie rzeczywistym sprawia, że planowanie dodatkowych czynności staje się łatwiejsze.

Moduł pamięci posiada pierwszorzędną funkcję Raportów, umożliwiającą łatwe tworzenie raportów pomiarów w kilka kliknięć. Użytkownik wybiera pomiary, a Timbeter automatycznie generuje raporty, obliczając wartość asortymentu. Dzięku temu proces przetwarzania danych zostaje zredukowany, a w efekcie wymiana informacji między przedsiębiorstami staje się łatwiejsza.

Funkcja Zapasy tworzy skuteczne zapasy z precyzyjnym zapisem posiadanych aktywów. Zarządzanie oparte na asortymencie pozwala na wykrycie wszelkich nadwyżek i deficytów gatunkowych.