Digitaalne ümberkujundamine säästva metsanduse jaoks | Timbeter
Uudised

Digitaalne ümberkujundamine säästva metsanduse jaoks

Digitaalne ümberkujundamine säästva metsanduse jaoks

Metsadel on oluline roll jätkusuutlikus arengus, alates mulla erosiooni vastu võitlemisest kuni kliimamuutuste mõju leevendamiseni. 21. sajandil on keskkonnasäästlik üleminek ja digitaalne ümberkujundamine säästva arengu edendamise põhikomponendid. Timbeter jagab seisukohta, et eesrindliku tehnoloogia arukas kombineerimine võib seda arengut veelgi edendada. Meie tehnoloogiat kasutades saame näidata, miks roheline digitehnoloogia on jätkusuutliku metsanduse ja bioloogilise mitmekesisuse väärtuse tagamiseks hädavajalikud. 

Timbeteri lahendus toetab tõhusalt 8 säästva arengu eesmärki (SDG) 17-st. Alustades SDG-dest 3, 5 ja 8, kaotab Timbeteri digitaalne tööriist täielikult vajaduse mõõtmiste ajal metsas või laos virna lähedal füüsiliselt palke käsitseda. See võimaldab teha vajalikke töid väiksema tervise- ja ohutusriskiga. Timbeteri tehisintellekti tarkvara on mugav kasutada ja kõigile kättesaadav, muutes selle tööstusharu kättesaadavamaks palju mitmekesisemale tööjõule, kellel varem võis raskusi esineda töölubade taotlemise või immigratsiooniga.

Neljanda tööstusrevolutsiooni ajal suurendas innovatsioon majanduse tootlikkust ja kaasavat tehnoloogiat, mis on hädavajalikud tegurid millele keskenduda, nimelt säästva arengu eesmärgid 8, 9 ja 10. Timbeteri tehnoloogia edendab kaasavust ja laiendab metsanduses kasutatavat tööjõudu. Me pakume võimalust metsanduse tehnoloogiliseks uuendamiseks ja majandusliku tootlikkuse suurendamiseks, mille tulemuseks on kiiremad, tõhusamad ja läbipaistvamad protsessid. Tehisintellekti tehnoloogia võimaldab puidu ja puittoodete tõhusat ja läbipaistvat järelevalvet ning optimeerib tööprotsesse. Täpsed digitaalsed andmed optimeerivad logistilisi ressursse, väldivad viivitusi laadimisprotsessis ja lisavad laadimisvõimsuste planeerimise täpsemate sisenditega. Lisaks annab jälgitav puidu transport ülevaate süsiniku jalajäljest ning transpordi optimeerimine säästab aega ja väldib pooleldi tühje sõite, millega kaasnevad tarbetud CO2-heitmed. 

Kokkuhoidlik tarbimine ja tootmine (SDG 12) on säästva arengu valdkonnas kõige suurema mõjuga eesmärk, mis mõjutab enamikku tulemustest. Samamoodi on Timbeter üks peamisi metsa tehnoloogiad tõhususe suurendamiseks. Metsa mitmekesisus tähendab, et kogu puit ei ole võrdse väärtusega. Kuigi kvaliteetne puit kuulub pigem ideaalse puidu kategooriasse ja seda on lihtsam mõõta, on Timbeter edukalt tõestanud, et see annab täpseid andmeid ka madalama kvaliteediga puidu mõõtmisel.

Igal kategoorial on spetsiifilised kliendid, seega aitab Timbeter metsaomanikul optimeerida ressursside realiseerimist vastavalt vajadustele, vähendades väärtusliku materjali raiskamist. Täpne mõõtmine GPS-positsioonide ja veermikuliste palgiklasside abil laadimiskohas parandab oluliselt raielangil registreeritud tegelike mahtude täpsust, et võrrelda neid prognoositud mahtudega, mis tähendab loodusvarade täpsemat majandamist. Lisaks hõlbustab täpne teave paremini õiglast kaubandust ja otsene automatiseeritud arvutus tagab täpse tuluprognoosi.

Timbeter on 100% paberivaba ja ei vaja spetsiaalset riistvara – see töötab korralikult kõigis nutitelefonides ja tahvelarvutites. Timbeteriga välditakse ka sadu tonne värve ja spreid, mida praegu käsitsi mõõtmiseks kasutatakse, ning koos meiega saate tagada protsessid, kus ei kasutata kemikaale ega toodeta jäätmeid. Jälgitavad ja reaalajas andmed aitavad vähendada ebaseaduslikku raiet. Kõik need eelmainitud eelised on vajalikud bioloogilise mitmekesisuse vähenemise ja metsade seisundi halvenemise vähendamiseks, toetades säästva arengu eesmärgi 15 rakendamist. Lisaks sellele on Timbeter seoses bioloogilise mitmekesisuse eesmärgiga võtnud endale kohustuse toetada arengukoostöö kaudu säästva metsamajandamise tehnoloogia edastamist arengumaadele, sealhulgas Gruusiasse, Costa Ricasse ja Keeniasse.

Lõpuks paneb Timbeter aluse vastutustundlikule metsa-kliima seosele – SDG 13. Hetkel sertifitseerivad ja kontrollivad süsiniku krediiti tõendavad asutused süsinikuturu projekte, kasutades erinevaid meetodeid, mis kipuvad olema ebamäärased, kaudsed hinnangud ja põhinevad eespool nimetatud käsitsi teostatavatel tegevustel. Timbeteri eesmärk on pakkuda täpseid ja reprodutseeritavaid algandmeid, et teha vastutustundlikke automatiseeritud süsiniku sidumise arvutusi raiutud puidu ja kasvavate metsade puhul ning kvantifitseerida puiduehituse kliimakasu.

Timbeter võimaldab kiiret ja täpset puidu mõõtmist ja andmehaldust tehisintellekti abil ning toob seega kogu tarneahela mõõtmisprotsessi läbipaistvuse ja tõhususe. See on tõeliselt kaasaegne digitaalne lahendus metsandussektori jätkusuutliku tuleviku heaks ning lahendus metsandussektori säästva arengu edendamiseks.

Share
LinkedInFacebookTwitterPinterest