Projekt Timbeteri puidumõõtmistehnoloogia kasutuselevõtmine Costa Rica metsamajanduse tõhustamiseks | Timbeter

Koostööprojekti rahastatakse Eesti Keskkonnainvesteeringute Keskuse arenguriikide kliimapoliitika eesmärkide saavutamise meetmest, mille eesmärgiks on viia Eestis välja töötatud rohetehnoloogiaalaseid teadmisi arenguriikidesse ning toetada nende suutlikkust ja võimekust.

Projekti osapooled on Cost Rica Energia-ja Keskkonnaministeerium (MINAE), Riiklik Keskkonnateabe Keskus (CENIGA), Riiklik Kaitsealade Süsteemi Keskus (SINAC) ja Costa Rica Riiklik Metsandusamet ning Timbeter. 

Projekti nimi

Timbeteri puidumõõtmistehnoloogia kasutuselevõtmine Costa Rica metsamajanduse tõhustamiseks

Projekti kood

Projekt nr Kliima.3.01.19-0037

Toetuse suurus

159 066,60 eurot

Projekti eesmärk

Timbeter ja Costa Rica valitsus käivitasid KIKi toetusel 30 kuud kestva koostööprojekti, mille eesmärk on Costa Rica metsamajanduse digitaliseerimine, ebaseadusliku metsaraie vastase võitluse tõhustamine ning kohaliku metsandussektori läbipaistvuse ja konkurentsivõime tõstmine.  Valitsuse ja ettevõtete vahelise andmevahetuse lihtsustamisega vähendatakse halduskoormust ning suurendatakse metsasektori efektiivust ja läbipaistvust.

Seotud artiklid

Eesti tehnoloogiaettevõte Timbeter alustas…

Eesti tehnoloogiaettevõte Timbeter ja Costa Rica valitsus käivitasid…