Projekt „Metsandusplatvorm logistika optimeerimiseks“ on toetatud Eesti – Norra koostööprogrammist Green ICT. | Timbeter

Projekti käigus arendatakse koostöös Norra partneriga täiendavad funktsionaalsused Timbeteri mobiilsele puidu mõõtmisplatvormile, mis kasutab nottide mõõtmiseks masinõpet ning pildituvastust. Täiendavate funktsionaalsuste arendamise tulemusena on Timbeteril võimalik laiendada oma tegevushaaret Skandinaavia turul.

Timbeter OÜ eesmärgiks on panustada metsandussektori digitaliseerimisse läbi palkide mõõtmise ja andmehalduse rakenduse Timbeteri edasiarendatud versiooni turule toomise, mis aitab palkide mõõtmise ja tarneahela juhtimise protsessi kiirendada ning muuta odavamaks ja täpsemaks. Põhiprojekti eesmärgiks Norra partneriga koostöös potentsiaalselt referentsikliendi näitel välja arendada väikeprojekti tulemusel määratletud funktsionaalsused ja kasutusvõimalused, et projekti lõpuks saavutada täiustatud Timbeteri lahenduse valmidus.

Projekti elluviimise periood:

Projekti viiakse ellu perioodil 01.09.2020 – 28.02.2022

Projekti eesmärk:

Projekti käigus arendatakse koostöös Norra partneriga täiendavad funktsionaalsused Timbeteri mobiilsele puidu mõõtmisplatvormile, mis kasutab nottide mõõtmiseks masinõpet ning pildituvastust. Täiendavate funktsionaalsuste arendamise tulemusena on Timbeteril võimalik laiendada oma tegevushaaret Skandinaavia turul.

Projekti kulg:

  • Prusside tuvastuslahendus varajases testimisfaasis
  • Logistikamoodul – arendused töös, testimine planeeritud kolmandas kvartalis
  • Müügimoodul – analüüsifaas

ÜLESANNE 1: Arendusprotsessi ettevalmistus, sealhulgas teenuse analüüsi ning tarkvara nõuete kaardistus – tegevus lõppenud.

ÜLESANNE 2- Lahenduse arendamine – töös,toimub logistikamooduli arendamine ning testimine.

ÜLESANNE 3 – Piloteerimine ning lahenduse täiendamine – tegevuste algus Q4 2021.

Projekti tulemus:

Projekti raames tehakse koostööd International Development Norway-ga, kelle meeskonnast panustab põhiprojekti tegevustesse pikaajalise kogemusega metsandusekspert. Projekti vastutusalad on jaotatud selliselt, et Timbeteri vastutada on lahenduse arendus, Norra partneri ülesandeks on anda projekti arendustegevustesse valdkondlikust ekspertiisist tulenevat teadmust, mis võimaldab jõuda turu vajadustele vastava tooteni.

Projekti tulemus:

Timbeter OÜ (Eesti)
International Development Norway (Norra). https://id-norway.com/

Toetuse summa:

224 820,9 eurot

Ülevaade sihtrühmadest:

Timbeteri sihtgruppideks on ettevõttes, mis tegutsevad metsandussektoris. Peamised sihtgrupid on järgmised:

  • Metsandusorganisatsioonid
  • Metsaomanikud
  • Saeveskid
  • Paberipuidutootjad ja metsaraiega seotud ettevõtted
  • Puidutranspordiga tegelevad ettevõtted
  • Valdkonnaga seonduvad laod ja sadamad

Lisaks jaotuvad sihtgrupid sihtturgude lõikes: Eesti (kohalik turg), Põhjamaad (eksportturud).