fbpx
Uncategorized @et

Sagedased probleemid paberipuu mõõtmisel

Sagedased probleemid paberipuu mõõtmisel

Paberi- ja küttepuu mahu arvutamiseks kasutatakse virnatäiuskoefitsienti, mis omakorda korrutatakse virna ruumalaga. Virnatäiuskoefitsient määrab puidu mahu virnas või autol ilma õhu ja kooreta. Virnatäiuse koefitsienti määratakse visuaalse hinnangu alusel. Antud mõõtmisviis on küll kiire, aga subjektiivsus mõõtmisprotsessis vähendab selle usaldusväärsust. Igapäevased veamäärad varieeruvad 5-10% vahel.

Väga sagedased on osapoolte vahelised vaidlused, sest tõesti on raske kontrollida, kui täpne on silmaga mõõtmine.

Puudub objektiivsus, läbipaistvus ning võimalus kontrollida.

Puit on kallis, seetõttu võib veamarginaal põhjustada kokkuvõttes märkimisväärset kahju ja materjalikadu.

Näitena:

Kui koefitsient on 50, siis makstav hind on 0,5×60 (paki kõrgus x laius x palgi pikkus) x 30 (hind) = €900

Kui koefitsient on 55, siis on makstav hind 0,55 x 60 x 30 =€990

 

Timbeter on loonud funktsionaalsuse määramaks paberi- ja küttepuu jaoks koefitsienti automaatselt. Timbeter määrab virnatäiuse koefitsiendi, loendab kokku notid, mõõdab iga noti diameetri ning arvutab virna keskmise diameetri.  Erimeelsuste korral on igal mõõtmisel digitaalne tõestus ja mõõtmist saab vajadusel parandada. See muudab puidu mõõtmise kõigile kergemaks, kuna on objektiivne, lihtne kasutada, töökindel ning  taskukohane. Samuti kaasnevad sellega järgmised positiivsed muutused:

1# Läbipaistvus

Silma järgi virnatäiuse koefitsiendi määramine on väga subjektiivne ja eksisteerib suur oht, et tulemus on kallutatud. Ometigi peab see protsess olema mõistetav ja läbipaistev kõigi osapoolte jaoks.

Hetkel peavad tarnijad nõustuma lihtsalt vastaspoole poolt nimetatud numbriga. Timbeter on erapooletu mõõtmisvahend, mida ei mõjuta inimeste eksimused või mõni muu faktor. See annab tulemuse, mida saavad kontrollida mõlemad osapooled. Läbipaistev mõõtmisviis aitab tõsta partnerite vahelist usaldust ja parandada koostööd.

2# Vaidluste vähenemine

Kui mõõtmistulemuste puhul esineb eriarvamusi, aitab Timbeter need lahendada. Timbeter annab digitaalse tõestuse iga mõõtmise kohta ja need on veebis lihtsalt kontrollitavad. Lisaks aitab see vältida situatsioone, kus mõjukam osapool dikteerib virnatäiuskoefitsienti ja nõrgem pool ei saa koostöö huvides mitte nõustuda.

3# Õiglane hind

Täpse mõõtmise ja digitaalse tõestuse abil saab minimeerida riski, et tekib rahaline kadu. Digitaalselt salvestatud mõõtmisandmeid saab jagada osapoolte vahel. Metsaomanikud saavad küsida konkureerivaid hinnapakkumisi erinevatelt ettevõtetelt..

Metsaomanikuna, müües metsamaterjali ükskord elus, tahad olla kindel, et saad oma puidu eest õiglast hinda.

4# Digitaalsed andmed

Digitaalsed andmed võimaldavat mitmekülgset andmekäsitlust ja vähendavad mitmekordset andmete sisestamist ning paberi kasutust. Metsandussektoris kantakse siiamaani suur hulk andmeid paberile. Paberid kipuvad aga kaduma. Kasutades Timbeteri, on kõik sinu andmed salvestatud ja saadaval veebis. Sul on lihtne ligipääs ning võimalus hallata ja jagada mõõtmistulemusi.

5# Säästad oma aega

Timbeteri kasutades saad mõõtmistulemused kõigest 2-5 minutiga ja võimaluse tulemusi koheselt ostjatega jagada. Kõik andmed nottide arvu, diameetrite, virna keskmise diameetri ning virnatäiuse koefitsiendi kohta on koos pildiga lihtsalt jagatavad.Erimeelsuste korral oleks ainuke lahendus iga nott ükshaaval üle mõõta, mis võtaks vähemalt tunni. Nüüd saab sama täpse mõõtmistulemuse kõigest mõne minutiga.

Share
LinkedInFacebookTwitterPinterest

Seotud postitused

Uncategorized @et

Õppepäev kogemuste jagamiseks Timbeteri...

Timbeter koos Costa Rica valitsusega korraldasid õppepäeva, mille...

Uncategorized @et

Timbeter ja Gruusia valitsus...

Timbeter ja Gruusia valitsus alustasid koostööprojekti, edendamaks jätkusuutliku...