Timbeter on esile toodud Itaalia valitsuse põhijuhistes: Metsandussektori digitaliseerimise perspektiivid ja potentsiaal Itaalias | Timbeter
Uudised

Timbeter on esile toodud Itaalia valitsuse põhijuhistes: Metsandussektori digitaliseerimise perspektiivid ja potentsiaal Itaalias

Timbeter on esile toodud Itaalia valitsuse põhijuhistes: Metsandussektori digitaliseerimise perspektiivid ja potentsiaal Itaalias

Timbeter, lahendus digitaalseks ümarpuidu mõõtmiseks ja tarneahela haldamiseks, oli esile toodud Itaalia Põllumajandusuuringute ja -majanduse Nõukogu ning Põllumajanduse, Toidusõltumatuse ja Metsanduse Ministeeriumi juhiste väljaandes “Itaalia metsandussektori digiteerimise perspektiivid ja potentsiaal”. Juhised koostas Põllumajandusuuringute ja Majandusanalüüsi Nõukogu (CREA).

Juhiste peamised põhimõtted olid jätkusuutlikkus, mille eesmärk oli suurendada metsasüsteemide mitmekülgsust, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate (IKT) kasutamine innovatsioonis ja juhtimisprotsesside tõhususes ning uute toodete ja teenuste loomine metsa- ja puiduistanduste omanike, ettevõtjate, metsatehnikute ja kodanike toetamiseks.

Uurimuse uute tehnoloogiate kohta tegi erinevate ülikoolide ja organisatsioonide rühm, sealhulgas professor Giacomo, Goli Firenze ülikoolist, kes on teinud Timbeteri meeskonnaga koostööd alates 2022. aastast. Timbeteri lahendus on juhises esile tõstetud “Puidutoodete täiustamise tehnoloogiad ja süsteemid” osas.

Juhiste kohaselt on Timbeter soovitatud lahendus täpseks digitaalseks puidumõõtmiseks, näidates täpseid tulemusi andmetest, mis on saadud virnast, üksikute palkide diameetritest ning kogumahtudest või palkide arvust ja võrreldes käsitsi mõõtmistega, minimaalse veamarginaaliga.

Timbeteri integreeritud ja ühendatud lähenemine võimaldab ka tõhusalt planeerida logistikat tegevuste ajal suhtluskanalite kaudu omaniku/ostja ja metsas asuvate operaatorite vahel. See vähendab oluliselt materjalide kogumiseks, transportimiseks ja ladustamiseks kuluvat aega.

Uuring näitab, et metsa majandamise optimeerimine võib märkimisväärselt parandada puidutoodete kvaliteeti, vähendada tootmiskulusid ning minimeerida keskkonna- ja sotsiaalseid mõjusid. IKT kasutamine aitab: Ⅰ) läbi viia keerulisi andmeanalüüse lihtsal ja majanduslikul viisil; Ⅱ) toetada disaini ja juhtimise valikuid standardiseeritud ja korduvate protsesside abil; Ⅲ) optimeerida ressursside kasutamist, vähendades samal ajal keskkonnamõjusid; Ⅳ) soodustada suhtlemist ning koostööd jagatud ja kergesti kättesaadavatel infoplatvormidel. IKT kasutamine võib märkimisväärselt edendada metsade ja puiduistanduste majandamist. Näiteks sobivates tingimustes on täpsuse saavutamisega seotud majanduslikud eelised seotud produktiivsuse vähemalt 15% suurenemisega võrreldes traditsiooniliste meetoditega (*1).

Euroopa Parlament on rõhutanud, et digitaliseerimine ja uued tehnoloogiad peavad aitama kaasa EL-i tööstusstrateegia, Rohelise Kokkuleppe ja EL-i linnaliste, maapiirkondade ja kaugemate piirkondade vajaduste eesmärkide saavutamisele. Roheline Kokkulepe on suunatud EL-i muutmisele modernseks, ressursitõhusaks ja konkurentsivõimeliseks majanduseks, tagades, et aastaks 2050 ei ole enam netoheitkoguseid, majanduskasv on lahutatud ressursikasutusest, ükski inimene ega koht ei jää maha ning madala keskkonnamõjuga tehnoloogiate arendamine on soodustatud (*2).

Kas soovite rohkem teada saada, kuidas Timbeter võib Teile kasulik olla? Võtke meiega ühendust e-posti aadressil info@timbeter.com ja taotlege demo.  

*1 Corona et al. 2017

*2 Di Stefano et al. 2022

Share
LinkedInFacebookTwitterPinterest