Timbeter ja Gruusia valitsus alustasid koostööprojekti edendamaks jätkusuutliku metsanduse tavasid Gruusias | Timbeter
Uudised

Timbeter ja Gruusia valitsus alustasid koostööprojekti edendamaks jätkusuutliku metsanduse tavasid Gruusias

Timbeter ja Gruusia valitsus alustasid koostööprojekti edendamaks jätkusuutliku metsanduse tavasid Gruusias

Timbeter ja Gruusia valitsus alustasid koostööprojekti, edendamaks jätkusuutliku metsanduse tavasid Gruusias. Eesmärgiks on toetada metsamajanduse digitaliseerimist, läbipaistvuse ning  efektiivsuse tõstmine kohalikus metsandussektoris.

Projekt käivitati ametliku seminariga 22. aprillil Tbilisis. Kõrgetasemeline üritus tõi kokku suure hulga Gruusia ja rahvusvahelisi keskkonnaalaseid huvirühmi, kellele tutvustati Timbeteri lahenduse funktsionaalsusi ning selle potentsiaali panustada käimasolevasse Gruusia metsandusreformi. Järgmiste sammudena projekti raames alustatakse Timbeteri kohandamist vastavalt Gruusia vajadustele ning piloteerimist Gruusia riigimetsas.

Eesti Välisministeerium rahastab Timbeteri tehnoloogia viimist Gruusiasse ja lahenduse integreerimist sealse valitsuse poolt arendatud tehnoloogiatega, mida kasutatakse metsandussektori järelvalveks, jätkusuutlikuks metsamajandamiseks ning võitluseks ebaseadusliku metsaraiega.

Gruusia looduskaitse- ja põllumajandusministeerium asuvad uurima võimalusi Timbeteri tehisintellekti, masinõppe ja pilvetehnoloogia integreerimiseks, et toetada jõupingutusi ja investeeringuid metsandussektori monitoorimise ning kontrolli tarvis. Timbeteri digitaalset lahendust hakatakse kasutama andmevahetuse lihtsustamiseks valitsuse ja ettevõtete vahel. Eesmärgiks tõsta protsesside efektiivsust ja läbipaistvust, kindlustamaks jätkusuutlikke metsamajandustavasid ning parandada tarnehale aruandlust.

“Me oleme veendunud, et Eesti kogemused ja tehnoloogilised lahendused jätkusuutliku metsamajanduse alal annavad väärtusliku panuse Gruusia püüdlustesse muuta metsandus ning puidutööstus rohkem jätkusuutlikumaks, efektiivsemaks ja turvalisemaks”, mainis Riina Kaljurand, Eesti suursaadik Gruusias, tuues lisaks välja:” Gruusia on palju aastaid olnud Eesti arengukoostöö jaoks prioriteetne riik ja kõnealune projekt tähistab kõige esimest era- ja avaliku sektori koostööinitsiatiivi Gruusias.”

“Timbeter toetab meie püüdlusi kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete andmete täiustamisel metsade omaduste puhul, bioloogilise mitmekesisuse säilitamisel ja metsade majandusliku potentsiaali efektiivsel kasutamisel”, ütles Gruusi keskkonnakaitse ja põllumajanduse aseminister Iuri Nozadze.

“Meie jaoks on oluline tutvustada uudsete tehnoloogiate kasutust metsandussektoris. Eesti tehisintellektil põhinev puidumõõtmislahendus peaks olema kooskõlas juba olemasoleva metsaandmete ja monitoorimissüsteemiga (FIMS), mis aitab hõlbustada puidu vedu ja mahtude aruandlust. Lisaks sellele toetab tehnoloogia metsamajandus- ja järelvalveüksusi viimaks läbi efektiivset riikliku kontrolli metsa kasutuse ja kaitse üle”, tõi välja Gruusia looduskaitse ja põllumajanduse aseminister Nino Tandilashvili.

Gigia Aleksidze, projekti kohalik osapool Gruusias, tõi välja: “Antud koostöö raames on meie eesmärgiks tugevdada metsa raielubade kontrollmehhanismi ning samuti toetada uudset puiduladude kontseptsiooni arendust, mis loodi peale uue metsanduseeskirja vastu võtmist. Efektiivseks metsade kaitseks ebaseadusliku tegevuse eest on esmatähtis tagada õiguskaitseorganitele täpsed andmed ja monitoorimisvõimalused”. Planeeritud tegevused pakuvad suurt tuge DCFTA artikli 233 rakendamisel Gruusia assotsiatsioonileppes Euroopa Liiduga.

Share
LinkedInFacebookTwitterPinterest

Seotud postitused

Uudised

Eesti tehnoloogiaettevõte Timbeter ja...

Pernambuco kuberner Paulo Camara, Timbeter juht Anna-Greta Tsahkna...

Uudised

Timbeter käivitas koostööprojekti Keenia...

Timbeter osales Vabariigi Presidendi Kersti Kaljulaidi Keenia riigivisiidi...