EAS toetab Timbeteri rakendusuuringut ligi 150 000 euroga | Timbeter
Uudised

EAS toetab Timbeteri rakendusuuringut ligi 150 000 euroga

<strong>EAS toetab Timbeteri rakendusuuringut ligi 150 000 euroga</strong>

Timbeteri projekt „Metsainventuuri ja süsiniku arvutuse automatiseerimine“ sai positiivse rahastamise otsuse EAS meetme “Ettevõtjate rakendusuuringute ja tootearenduse toetamine” alt. Projekti eesmärk on analüüsida meetodeid maapealse metsainventuuri automatiseerimiseks ja kaugseire andmetega sidumiseks ning täpsete andmete pakkumine netoväärtuse ja metsa juurdekasvu arvutamiseks. Lisaks soovitakse analüüsida ja arendada meetodeid süsiniku sidumiseks kasvavas metsas ja raiutud puidus.

Teadusarendusprojekt võimaldab välja töötada täisvõimsusega uuendusliku tehnoloogia ning propageerida Eesti päritolu tehnoloogiat maailmaturule, pakkudes täpseid ja läbipaistvaid andmeid metsandusstatistika ja süsinikuarvutuse jaoks. Lisafunktsioonid lisavad Timbeteri tooteportfelli terviklikkust ja tõstavad konkurentsivõimet. Kavandatav teadusarendusprojekt laiendab Timbeteri tootevalikut, saades esimeseks omalaadseks metsanduse digitaalse mõõtevahendi ühest kohast. Kavandatava projekti tulemuste ja edasiste arenduste kombinatsioonina pakuks Timbeter ainulaadset ja uuenduslikku kõik-ühes lahendust kasvava metsa ja raiutud puidu ja ladustatud süsiniku mõõtmise automatiseerimiseks. See võimaldab laiendada kliendibaasi olemasolevatel turgudel ja siseneda uutele arenevatele turgudele, enneköike Ladina-Ameerikas ja Aafrikas.

Praegused metsade inventeerimise ja CO2 sidumise arvutuste metoodikad põhinevad käsitsi mõõdetud arvudel ja kaudsetel hinnangutel. Timbeter pakuks ainulaadset ja uuenduslikku kõik ühes lahendust kasvava metsa ja raiutud puidu ja ladustatud süsiniku mõõtmise automatiseerimiseks. Timbeteri eesmärk on automatiseerida metsainventuuri ja CO2 sidumise arvutusteks kasutatavate andmete kogumine ja edendada metsanduses digitaalset transformatsiooni. Projekti tulemusteks on teostatavusanalüüs metsa väärtuse ja kasvavate puude süsiniku salvestamise automatiseeritud arvutamise funktsionaalsuste väljatöötamiseks ning prototüüp raiutud puidu süsiniku ladustamise ja transpordi süsiniku jalajälje kalkulaatorile. Projekti raames tehakse koostööd Eesti Maaülikooli teadlastega.

Aastast 2013 alguse saanud Timbeter on kõige lihtsam ja kiirem lahendus ümarpuidu mõõtmiseks ning andmete digitaalselt haldamiseks. Timbeteri digitaliseeritud usaldusväärne teave tagab kogu tarneahela läbipaistvuse ja jälgitavuse, toetab õiglase kaubanduse tehinguid ja võitleb ebaseadusliku metsaraie vastu.

Share
LinkedInFacebookTwitterPinterest