Timbeteri koostöö Luua Metsanduskooliga | Timbeter
Uudised

Timbeteri koostöö Luua Metsanduskooliga

Timbeteri koostöö Luua Metsanduskooliga

Timbeter teeb koostööd erinevate metsanduse õppeasutustega üle terve maailma. Timbeteri koostöö Luua Metsanduskooliga algas juba aastal 2015. Lauri Toim, metsanduse õpetaja, jagab oma kogemust Timbeteri lahenduse rakendamisest õppeprotsessis.

Luua Metsanduskool kasutab kaasaegseid virna ja virnas oleva puidu mahu määramise rakendusi võrdlemise eesmärgil. Õpilased omandavad igapäeva õppetöös mitu erinevat võtet, kuidas selgitada välja virna maht ruumimeetrites ja selles oleva puidu maht tihumeetrites. Kõik sedalaadi töövõtted nõuavad parajal hulgal mõõtmiste tegemist ja samal ajal üldistamist. Kõik viitab sellele, et tarvis oleks kiiret ja täpset lahendust, mis aitaks eelnevalt õpitud meetodid üle kontrollida. Siinkohal tulebki appi Timbeteri tarkvara, mis virnastatud noti otstest fotot tehes ja seda töödeldes annab tulemused täpselt ja mis peamine, kiiresti. Kui virnatäiuskoefitsiendi välja selgitamine on ühe meetodiga pigem üldine ja teisega väga ajamahukas, siis Timbeteri fotost tuletatud puidu ja õhu suhe virnas on väga täpne. Siia juurde saame lisaväärtusena seirata noti otste läbimõõte ja läbimõõtude klassidesse jagunemist. Salvestatud mõõtmiste talletamine ja edasi jagamine on samuti vajalik omadus.

Õpilased on Timbeteri tarkvara hästi omaks võtnud. Kindlasti on oma roll siin selles, et üksikasjalikud juhendid on ehitatud tarkvarasse sisse ja kasutajaliides on mugav ja loogiline.

Vähetähtis ei ole ka see, et õpilasi ettevõtetesse praktikale saates saaksime kaasa anda võimalikult mitmekülgse teadmiste pagasi – alustades virnamõõtmise algteadmistest kuni täpsete ja kiirete tööriistadeni Timbeteri rakenduse näol.

Oled huvitatud Timbeteri kasutamisest oma lõputöö kirjutamisel – võta meiega ühendust info@timbeter.com!

Share
LinkedInFacebookTwitterPinterest