Timbeter dostarcza aktualne i efektywne dane do podejmowania decyzji oraz gwarantuje identyfikowalność produktów | Timbeter
Studium przypadku

Timbeter dostarcza aktualne i efektywne dane do podejmowania decyzji oraz gwarantuje identyfikowalność produktów

Timbeter dostarcza aktualne i efektywne dane do podejmowania decyzji oraz gwarantuje identyfikowalność produktów

W 2017 roku CMPC Mininco, jedna z najważniejszych firm leśnych w Ameryce Łacińskiej, zaczęła stosować Timbeter w określonych obszarach swojej działalności. Firma odnotowała 11,5-krotny zwrot z inwestycji (ROI) w oszczędnościach w obszarach, w których wdrożono Timbeter, a także oszczędność 22,5 tony farby, ponieważ rozwiązanie cyfrowe eliminuje konieczność oznaczania średnic na kłodach. Podczas pierwszego projektu pilotażowego przedsiębiorstwo zauważyło również znaczną poprawę bezpieczeństwa, ponieważ nie doszło do żadnego wypadku. Dzięki ujednoliconemu podejściu do wszystkich pomiarów Timbeter zwiększył przejrzystość łańcucha dostaw. Również planowanie logistyczne stało się o wiele bardziej precyzyjne, ponieważ trasy ciężarówek były planowane na podstawie lokalizacji na każdym stosie. 

Od początku 2021 roku firma rozpoczęła wdrażanie systemu Timbeter we wszystkich zakładach w Chile. 

W tym wywiadzie rozmawiamy z Julio Tobarem, szefem obszaru projektowego w CMPC Mininco, który od samego początku ściśle współpracował przy wdrażaniu Timbeter w firmie. Tobar wyjaśnia korzyści, jakie to rozszerzenie zastosowania technologii przyniesie w różnych obszarach firmy, w szczególności w obszarze zbiorów końcowych oraz planowania transportu i logistyki, a także zmiany, jakie zaobserwował wśród osób korzystających z tej technologii.

Pytanie: Ogólnie rzecz biorąc, jakie są najważniejsze wnioski, które uzyskaliście podczas projektu pilotażowego z Timbeter?

Odpowiedź: Poza tym, że byłem zaskoczony szybkością i precyzją narzędzia, chciałem zobaczyć wkład w przejrzystość procesu pomiarowego w produkcji i poprawę warunków pracy ludzi, którzy wykonują tę czynność w terenie.

Co zmotywowało Państwa do znacznego zwiększenia wykorzystania technologii w swojej działalności?

Nasza działalność przeszła bardzo zdecydowaną mechanizację, która rozpoczęła się w latach 90-tych i trwa do dziś. Proces ten w ostatnich latach przyniósł nie tylko bardziej wydajne maszyny, ale również maszyny te stały się nośnikami bardzo zaawansowanych technologii. Rozumiemy to, a wyzwaniem jest przygotowanie ludzi do dobrego wykorzystania tych dostępnych technologii. Obecnie na ulicach często widzimy, że ludzie w samochodach rozmawiają przez telefon komórkowy w uchu i prawdopodobnie nie wiedzą, jak korzystać z połączenia bluetooth, które już istnieje w samochodzie i w telefonie, nie kosztuje więcej i może uniknąć wypadków, ale nadal go nie używamy. Powyższe nie może nam się przytrafić w naszych procesach produkcyjnych.

Jakie są obszary i procesy, w których ta ekspansja przyniesie największe korzyści? W jaki sposób przyniosą one korzyści?

Logistyka transportu drewna do centrów naszych klientów będzie miała bardzo korzystny wpływ, dzięki lepszej znajomości naszych zapasów drewna w lesie w zakresie lokalizacji, możliwości i ilości. 

„Te informacje całkowicie zastąpiły to, co kiedyś zbieraliśmy ręcznie”.

Czy może nam Pan podać przykłady zastosowania Timbeter do planowania logistyki w przedsiębiorstwie, inwentaryzacji, kontroli lub monitoringu w łańcuchu dostaw?

Początkowo, w naszych komercyjnych działaniach trzebieżowych, utrzymujemy codzienną kontrolę produkcji z Timbeter, aby mieć kontrolę nad bilansem i zintegrować te informacje z naszym transportem w taki sposób, aby określić ilościowo nasze zapasy drewna. Te informacje całkowicie zastąpiły to co do tej pory zbieraliśmy ręcznie i zasilają nasz harmonogram transportu. W tej chwili wprowadzamy ten model do naszej produkcji końcowej.

Czy mógłby Pan podać kilka przykładów na to, w jaki sposób zastosowanie Timbeter wzmocniło pracowników i współpracowników oraz jak można to zaobserwować w codziennej działalności firmy i jej pracowników?

Cóż, był to proces, który wymagał czasu i wysiłku od ludzi, których bezpośrednio dotyczył w ich pracy, jak również od tych, którzy są użytkownikami informacji. Z satysfakcją obserwowałem, jak orientują się w obsłudze aplikacji i jak są w stanie szkolić innych ludzi. Dzisiaj ludzie, którzy używają Timbeter deklarują, że nie chcą wracać do ręcznych pomiarów.

Czy może Pan podzielić się z nami swoją opinią na temat pracy, jaką Timbeter wykonał, aby zrozumieć potrzeby firmy w tym czasie?

Timbeter był bardzo otwarty na nasze wymagania, na specyfikę naszego biznesu i dostrzegał jego pilne potrzeby. Uważamy, że jest to owocna współpraca typu win-win. 

Jak Pana zdaniem Timbeter będzie wspierał CMPC Mininco w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju w przyszłości?

Timbeter czyni pracę bardziej atrakcyjną dla ludzi, pomagając wyłapywać talenty, które są podstawą dla innych ról w operacjach leśnych. Zwiększa bezpieczeństwo ludzi w naszych operacjach, poprzez znaczne skrócenie czasu narażenia na ryzyko, jakie występuje w tradycyjnej operacji pomiarowej. Co więcej, cyfrowe oznaczenia, które Timbeter wykonuje na kłodach i rumoszu, pozwalają na znaczną redukcję użycia farb.

„Timbeter okazał się promotorem tej zmiany kulturowej”

Dużo się ostatnio mówi o cyfrowej transformacji i jej korzyściach dla sektora leśnego. Jaką rolę odgrywa Timbeter w tym procesie dla CMPC Mininco?

Transformacja cyfrowa może być przytłaczająca, szczególnie dla tych, którzy w swojej pracy postrzegają siebie jako bardziej oddalonych od możliwych integracji technologicznych. W tym aspekcie, Timbeter okazał się być promotorem tej zmiany kulturowej, ludzie czują, że to narzędzie jest prawdziwą pomocą dla nich i ich pracy, że rozszerza ich możliwości i widzimy, że to tworzy potencjał w sektorze, ci pracownicy zdobyli umiejętności, które zabiorą ze sobą do innych miejsc pracy i pracodawców. Z technologicznego punktu widzenia, połączenie między chmurami danych, najlepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury komunikacyjnej i sprzętu: smartfony, tablety; możliwości i geolokalizacja informacji, dają nam szerokie możliwości podejmowania decyzji w odpowiednim czasie i w sposób skuteczny oraz gwarantują identyfikowalność naszych produktów.

Ostatni rok był trudny dla wszystkich. Sektor leśny nie był wyjątkiem i wiele firm musiało dokonać poważnych zmian w swoich procesach. Czy może nam Pan podać kilka przykładów, w jaki sposób Timbeter przyczynił się do tego w minionym roku?

Monitoring pomiarów „nie twarzą w twarz”, prowadzony poprzez portal Timbeter (Moduł Pamięci), umożliwił prowadzenie szkoleń lub rozwiązywanie sytuacji na odległość, tworząc ramy, w których ludzie stale współdziałają w celu rozwiązywania sytuacji, niekoniecznie oznaczających działania twarzą w twarz.

Share
LinkedInFacebookTwitterPinterest