Krytyczne czynniki sukcesu transformacji cyfrowej | Timbeter
Wskazówki

Krytyczne czynniki sukcesu transformacji cyfrowej

Krytyczne czynniki sukcesu transformacji cyfrowej

Pracując w Timbeter, nasz zespół codziennie doświadcza, jak trudne może być przeprowadzenie cyfrowej transformacji. Główną trudnością jest wprowadzenie zmiany. Wdrożenie technologii jest najłatwiejszą częścią procesu, ale wyzwaniem jest rozpoczęcie tworzenia rzeczy w inny sposób, niż robiono to w przeszłości. Wymaga to przede wszystkim otwartego sposobu myślenia, gotowości do zmiany procesów i zaangażowania całego zespołu. Wymaga także przezwyciężenia ewentualnych problemów i krytycznego myślenia o bieżącej sytuacji. Jednocześnie jednak stwarza to nowe możliwości biznesowe, pozwala zaoszczędzić koszty i uzyskać dokładne dane umożliwiające podejmowanie lepszych decyzji.

Zmiany nie zachodzą z dnia na dzień. Mimo że widzieliśmy firmy, które są w stanie wdrożyć Timbeter w ciągu zaledwie kilku godzin, w przypadku większych przedsiębiorstw wymaga to trochę czasu i wysiłku. Jeśli zostanie przygotowany odpowiedni plan i przydzielone zasoby, łatwiej jest osiągnąć maksymalny efekt technologii już od pierwszego dnia subskrypcji. Z tego też powodu oprócz bezpłatnego okresu próbnego oferujemy możliwość skorzystania z projektu pilotażowego, w ramach którego podejmowane są wszystkie niezbędne kroki związane z wdrożeniem. Projekt pilotażowy pełni również rolę procesu wprowadzenia na rynek, w którym przechodzimy przez różne etapy przygotowania i analizy, pilotażu i wykorzystania.

Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu we współpracy z różnymi firmami wymieniliśmy 5 najważniejszych elementów, które uważamy za główne kryteria sukcesu.

  1. Dedykowany zespół. Wdrożenie nowej technologii i nowych procesów nie jest kwestią technologii. Zawsze i przede wszystkim chodzi o ludzi. Ich gotowość do rozwiązywania problemów, wdrażania nowych technologii i wprowadzania zmian w nawykach zawodowych. Wymaga to także zaangażowania ze strony kierownictwa, aby zmiany mogły się dokonać. Z naszych obserwacji wynika, że efektywną kombinacją umożliwiającą transformację cyfrową są dedykowane zasoby z działu leśnego oraz zespołu IT, wspierane przez kierownictwo. 
  1. Otwarty sposób myślenia. Transformacja cyfrowa otwiera nowe możliwości, stwarza szanse, które wcześniej nie istniały – ważne jest, aby wykorzystać dane i wydajność do podejmowania lepszych decyzji i sprawniejszego działania. Zawsze ważne jest wykrywanie potencjalnych problemów i tworzenie rozwiązań, które pozwolą je przezwyciężyć. 
  1. Standaryzacja. Aby w pełni wykorzystać możliwości technologii, należy uzgodnić pewne zasady i reguły. Na przykład w przypadku firmy Timbeter zespół musi uzgodnić, jakie systemy pomiarowe będzie stosował, jakiego rodzaju charakterystyki asortymentowe będą używane – tak, aby mieć pewność, że wszyscy wykonują zadania w ten sam sposób.
  1. Przeprojektowanie procesów. Technologia stwarza możliwości skrócenia procesu, pominięcia niektórych jego etapów i zwiększenia wydajności. Obejmuje to ponowne wykorzystanie danych, integrację z istniejącymi systemami, eliminację wszelkich czynności wykonywanych ręcznie i na papierze.
  1. Gotowość do pokonywania przeszkód. Kierownictwo musi wspierać wszystkie działania niezbędne do wprowadzenia rzeczywistych zmian. Może to również oznaczać reagowanie na krytykę i zrozumienie, że niektórym osobom zmiana po prostu się nie podoba.

Jak widać, transformacja cyfrowa może być sporym wyzwaniem, które wymaga dużego wkładu pracy. Trzeba jednak pamiętać, że transformacja cyfrowa przynosi wiele dalszych korzyści.  W przypadku firmy Timbeter jest to na przykład zwiększone bezpieczeństwo pracowników, mniej błędów we wprowadzaniu danych i zarządzaniu nimi, wgląd w operacje w czasie rzeczywistym, przejrzystość, lepsze dane i wiele innych. 

Ważne jest, aby dysponować podstawowymi wskaźnikami pozwalającymi zmierzyć potencjalne skutki związane z kosztami:

  1. Czas – ile czasu poświęcono wcześniej i o ile szybszy staje się proces (w typowym przypadku jest to 2 min zamiast 30-45 min w przypadku pomiaru każdej średnicy).
  1. Papier, druk i inne zasoby – procesy oparte na papierze zużywają tony papieru. W typowych przypadkach jest to do 5 kartek papieru na jeden pomiar (łącznie z raportami po pomiarze).
  2. Przejechane kilometry – To coś, co zazwyczaj nie przychodzi do głowy jako potencjalna korzyść uboczna z używania Timbeter. Jednak rozmawiając z naszymi klientami zrozumieliśmy, że posiadanie dokładniejszych informacji na temat lokalizacji stosów, możliwość dokonywania pomiarów w lesie oraz dostępność danych w biurze na potrzeby planowania produkcji i sprzedaży przynosi również znaczne oszczędności w zakresie przejechanych kilometrów.

Rozpocznij swoją podróż po cyfrowej transformacji z Timbeter już dziś! Skontaktuj się z naszym zespołem pod adresem info@timbeter.com, aby rozpocząć fazę próbną lub pilotażową i cieszyć się korzyściami i oszczędnościami. 

Share
LinkedInFacebookTwitterPinterest

Powiązane Posty

Wskazówki

Krytyczne czynniki sukcesu transformacji...

Pracując w Timbeter, nasz zespół codziennie doświadcza, jak...

Wskazówki

Pola Niestandardowe: Timbeter obejmuje...

Tworząc rozwiązanie spełniające potrzeby łańcucha dostaw sektora leśnego,...