Pola Niestandardowe: Timbeter obejmuje wszystkie potrzeby różnych organizacji | Timbeter
Wskazówki

Pola Niestandardowe: Timbeter obejmuje wszystkie potrzeby różnych organizacji

Pola Niestandardowe: Timbeter obejmuje wszystkie potrzeby różnych organizacji

Tworząc rozwiązanie spełniające potrzeby łańcucha dostaw sektora leśnego, myślimy o dokładnych danych i informacjach, które pasują do różnych kontekstów w procesach przemysłowych, od pola do fabryki. 

Wiemy, że każda z branż – celulozowo-papiernicza, tartaki, odbiorcy drewna opałowego  jest specyficzna i dlatego nasz zespół opracował całkowicie konfigurowalną funkcjonalność, którą wyjaśnimy tutaj krok po kroku: z przyjemnością przedstawiamy Pola Niestandardowe Timbeter.

Timbeter składa się z dwóch części: aplikacji mobilnej do wykonywania i przetwarzania pomiarów kłód oraz opartego na chmurze Modułu Pamięci, gdzie wszystkie pomiary są synchronizowane, możliwe jest przygotowywanie raportów, organizowanie inwentaryzacji i dostosowywanie informacji. Pola Niestandardowe w Timbeter jest funkcjonalnością na żądanie, a informacje tworzone są z poziomu Modułu Pamięci. Poprzez synchronizację urządzeń na kontach, te spersonalizowane informacje stają się dostępne również w aplikacji mobilnej. 

Głównym celem Timbeter Pola Niestandardowe jest umożliwienie firmom włączenia unikalnych informacji dotyczących ich procesów, zwiększających organizację i wydajność na różnych etapach łańcucha produkcyjnego, jak również zintegrowanie tych danych z istniejącymi procesami na różnych etapach, począwszy od pomiaru średnic i objętości, wszystkich danych związanych z transportem i logistyką oraz informacji wewnętrznych.

Aby rozpocząć integrację danych personalizowanych z rozwiązaniem, administrator konta Timbeter przechodzi do Modułu Pamięci i klikając na ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu, wybiera opcję Custom Fields. (Pola Niestandardowe)

Następnym krokiem jest dodanie nowych danych, które mają być zintegrowane z Modułem Pamięci Timbeter i aplikacją mobilną. Klikając na symbol „plusa”, użytkownik będzie mógł wybrać nazwę, zintegrowany klucz, klucz źródłowy i typ danych dla informacji, a także oznaczyć, czy informacje te można wyszukiwać, czy też trzeba je wpisać do aplikacji podczas pomiaru.

Dla lepszego zrozumienia jak wypełniać dane:
Name (Nazwa)to tytuł pola, jest to informacja, która będzie widoczna w aplikacji mobilnej i Module Pamięci. Może być również wykorzystana do celów dokumentacyjnych.

Key (Klucz)powinien zawierać tylko małe litery, podkreślenia i cyfry. Te specyficzne dane są znacznikiem znaczenia pola. Na przykład: jeśli użytkownik chce dodać nazwisko kierowcy ciężarówki do pomiaru Timbeter, „Nazwa” może być „Kierowca ciężarówki”, a Klucz może być „kierowca”. 

Source Key (Klucz źródłowy) jest to miejsce, z którego pochodzą informacje. W tym konkretnym przypadku, wszystkie dane pochodzą z pomiaru Timbetera

Data type (Typ danych)jest to rodzaj danych, które mają być dodane przez użytkownika. Typami danych są:

  • Boolean: umożliwia zaznaczenie tak lub nie
  • String: pozwala na litery, cyfry i symbole
  • Integer: pozwala na liczby całkowite
  • Data: pozwala na dodanie konkretnej daty
  • Decimal: pozwala na dodawanie liczb dziesiętnych
  • Datetime: pozwala na dodanie konkretnej daty i czasu

Jako przykład, użytkownik dodał datę dostawy, która powinna być wypełniona w pomiarze z Timbeter. Dodali nazwę pola niestandardowego, klucz informacyjny, klucz źródłowy z pomiaru i typ danych jako „data”, ponieważ pozwala to użytkownikowi na wyszukiwanie konkretnej daty.

Inny przykład pokazuje użycie pola typu „string”, gdzie użytkownicy mogą dodawać nazwiska, adresy i inne informacje, zgodnie z nazwą pola niestandardowego. Dla firmy logistycznej, ważne jest, aby dodać nazwisko kierowcy do pomiaru. Za pomocą pól niestandardowych Timbetera, informacja dla „Nazwisko kierowcy” została dodana do pola Nazwa, klucz i typ danych.  

W tym samym przykładzie, zakładając, że firma posiada kierowców, możliwe jest również ustawienie „wartości pól”, takich jak „kierowca #1”, „kierowca #2” itd. Podczas pomiaru za pomocą aplikacji mobilnej Timbeter, wartości te będą już dostępne, bez potrzeby wpisywania pełnych nazwisk lub adresów.

Inny rodzaj Pola Niestandardowego jest przydatny do porównywania informacji, np. z organami ścigania lub kontroli drogowej. Ustawiając „Dozwoloną objętość” z typem danych „integer”, mierniczy natychmiast zrozumie, czy objętość zmierzona za pomocą Timbeter przekracza objętość dozwoloną przez przedsiębiorstwo lub zarząd dróg, unikając przeładowanych ciężarówek, mandatów i wypadków.

Po zsynchronizowaniu informacji, wszystkie dane pola własnego będą dostępne również w polach wypełnialnych, które zwykle ustawia się za pomocą Timbeter, takich jak rozmiar referencyjny, długość kłody i gatunek drzewa. 

Dzięki Timbeter wszystkie dane są gromadzone w tej samej części pomiaru, co przyspiesza procesy, ponieważ użytkownicy nie muszą wracać aby wypełnić informacje.

Po zsynchronizowaniu pomiarów z Modułem Pamięci, pola niestandardowe są również dostępne z wypełnionymi danymi, co pozwala administratorom kont na sprawdzenie rozbieżności, lepsze zrozumienie łańcucha dostaw oraz umożliwia tworzenie dokładnych i spersonalizowanych raportów, a także integrację danych poprzez API w celu przekazania informacji do wewnętrznych baz danych.

Niestandardowe Pola Timbeter eliminuje również stare procesy ” długopisu i papieru”, które są czasochłonne i mogą być łatwo błędnie wypełnione lub zagubione. Wszystkie dane gromadzone są w chmurze i można je łatwo sprawdzić i udostępnić pozostałym członkom zespołu. 

Jesteś zainteresowany wykorzystaniem Timbeter Pola Niestandardowe do przyspieszenia łańcucha produkcyjnego w Twojej firmie? Skontaktuj się z nami na info@timbeter.com
Share
LinkedInFacebookTwitterPinterest

Powiązane Posty

Wskazówki

Krytyczne czynniki sukcesu transformacji...

Pracując w Timbeter, nasz zespół codziennie doświadcza, jak...

Wskazówki

Pola Niestandardowe: Timbeter obejmuje...

Tworząc rozwiązanie spełniające potrzeby łańcucha dostaw sektora leśnego,...