Przegląd funkcji | Timbeter

FUNKCJE PODSTAWOWE

POMIAR ŚREDNICY

Uzyskaj objętość, liczbę kłód i średnice każdej kłody. Dostępne dane: liczba kłód w stosie, średnia średnica, średnica każdej kłody, obliczenie według wybranego wzoru, rozkład średnic, zakres średnic.

POMIAR KONTURU

Oblicza objętość stosu przy użyciu współczynnika gęstości stosu.

POMIAR CIĘŻARÓWKI

Oblicz kubaturę ładunków. Zmierz objętość ładunków za pomocą współczynnika gęstości stosu. Określić wysokość każdego ładunku.

POMIAR GĘSTOŚCI

Określ współczynnik gęstości stosu i uzyskaj objętość, liczbę kłód i średnice każdej kłody.

MODUŁ PAMIĘCI

Moduł Pamięci to rozwiązanie oparte na chmurze, które zapewnia przegląd pomiarów w czasie rzeczywistym. Czytaj więcej.

OZNACZENIE WAD

Możliwość oznaczenia kłód wadliwych i określenia właściwego asortymentu/jakości/wartości kłód.

PANORAMA

Wykonuj pomiary dużych stosów. Działa w trybie kontur, średnicy i ciężarówki.

NARZĘDZIE DO KALIBRACJI

Umożliwia pomiar stosów drewna na stokach górskich.

ZAAWANSOWANE FUNKCJE

NARZĘDZIE DO ZAŁADUNKU*

Pomaga użytkownikom załadować określoną ilość metrów sześciennych ze stosu, poprzez dokładne określenie ilości kłód, które należy załadować. Celem jest optymalizacja czynności załadunku, a tym samym skrócenie czasu załadunku w całym procesie.

WYKRYWANIE KODÓW QR*

Umożliwia wykrywanie średnic kłód i odczytywanie informacji z kodów QR oraz łączenie ich ze sobą.

PROFILE ŚREDNIC*

Korzystając z funkcji profili średnic, użytkownik będzie mógł sprawdzić różne grupy średnic kłód według własnych parametrów. Ta specjalna funkcjonalność jest niezbędna do kategoryzacji różnych średnic i wykorzystania ich w najbardziej efektywny sposób.

ŚREDNICA MINIMALNA

Funkcja pozwala wykryć minimalną średnicę kłody, ułatwiając pomiary według wybranego wzoru.

POLA NIESTANDARDOWE*

Ta funkcja pozwala na tworzenie konfigurowalnych pól dla dodatkowych danych potrzebnych w procesie pomiaru. Wszystkie informacje o firmie można łatwo zidentyfikować w tych polach.

WYSOKOŚĆ STOSU

Funkcja pomagająca określić wysokości w stosie w pomiarze Kontur według skali preferowanej przez użytkownika.

PANO PORTRAIT

W przypadku bardzo wysokich stosów, funkcja portretu panoramicznego pomaga użytkownikom uzyskać lepszy widok na stosy w Timbeter.

WYKRYWANIE DUPLIKATÓW*

Moduł Panięci Timbeter pozwala na łatwą identyfikację stosów lub ich części, które były mierzone więcej niż jeden raz, co daje użytkownikom lepszą kontrolę nad produkcją i zapobiega fałszywemu dodawaniu ilości do raportów i zapasów.

LOSOWA WALIDACJA

Walidacja odbywa się ręcznie przez użytkownika na stosie wybranym losowo przez Timbeter. Dzięki temu można lepiej kontrolować produkcję.

POMIAR RĘCZNY

Użytkownicy mogą dodawać pomiary wykonane ręcznie w Timbeterze, dzięki czemu ich wyniki są dodawane do raportów wykonanych za pomocą naszego rozwiązania.

RAPORTY EXCEL

Wyniki pomiarów wykonanych za pomocą Timbeter można łatwo pobrać w formacie Excel, co pozwala firmom na kompilację danych.

OBJĘTOŚC KŁODY

Dzięki tej funkcji można mierzyć poszczególne objętości kłód drewna, zgodnie z potrzebami firmy.

KOD QR JAKO ODNIESIENIE*

Dzięki kodom QR możliwe jest zastąpienie fizycznego odniesienia używanego do wykonywania pomiarów naszym rozwiązaniem.

GĘSTOŚĆ DO CIĘŻARÓWKI

Dzięki tej funkcji można rozpocząć pomiar ciężarówki bezpośrednio z wyniku pomiaru gęstości z danymi przeniesionymi do pomiaru ciężarówki.

WYKRYWANIE WYSOKOŚCI CIĘŻARÓWEK

Rozwiązanie automatycznie wykryje wysokość każdego ładunku.

INWENTARYZACJA

Zapasy Timbetera dają firmom możliwość kontrolowania ilości przychodzących i wychodzących, co pozwala uniknąć problemów z produkcją i zwiększyć efektywność działań.

ZDJĘCIA DODATKOWE

Dzięki tej funkcji możliwe jest dodanie do każdego pomiaru dodatkowych obrazów, takich jak listy przewozowe, tablice rejestracyjne itp.

*dodatkowa opłata