Instytut FII inwestuje 500 000 euro w wiodącą firmę z branży zielonych technologii | Timbeter
Aktualności

Instytut FII inwestuje 500 000 euro w wiodącą firmę z branży zielonych technologii

Instytut FII inwestuje 500 000 euro w wiodącą firmę z branży zielonych technologii

Future Investment Initiative (FII) Instytut zainwestował 500 000 euro w Timbeter, globalną firmę zajmującą się precyzyjnym leśnictwem. Inwestycja jest częścią działań Instytutu FII mających na celu wspieranie rozwoju technologii, które są odpowiedzią na największe światowe wyzwania społeczne i środowiskowe.

Richard Attias, dyrektor generalny Instytutu FII, stwierdził: „Cieszymy się, że możemy współpracować z wiodącą firmą z branży zielonych technologii, jaką jest Timbeter. Wykorzystując technologię uczenia maszynowego i sztuczną inteligencję, Timbeter tworzy innowacyjne rozwiązania w zakresie zarządzania lasami, które pomogą zapewnić zrównoważone praktyki w przemyśle drzewnym”.

„FII Institute jest globalną fundacją non-profit zbudowaną na zasadach Environmental, Social and Governance (ESG), z jednym działem inwestycyjnym i jedną agendą: Impact On Humanity, i aby działać zgodnie z naszym mandatem, inwestujemy w projekty i technologie, które zmierzają w kierunku sprawiedliwej i zrównoważonej przyszłości dla całej ludzkości. Będziemy kontynuować współpracę z naszymi partnerami i interesariuszami, aby realizować nasze wspólne cele.”

Leśnictwo nadal jest ważnym i kontrowersyjnym zagadnieniem, jako że w ciągu ostatniego stulecia powierzchnia światowych lasów zmniejszyła się o jedną trzecią z powodu lekkomyślnych praktyk. Obecnie przemysł drzewny jest zdominowany przez firmy powstałe w XIX wieku, które poddawane są coraz większym naciskom w zakresie przejrzystości łańcucha dostaw, zrównoważonego rozwoju i certyfikacji, zgodnie z procesami ESG.

Anna-Greta Tsahkna, Dyrektor Generalny firmy Timbeter, powiedziała: „Sektor leśny potrzebuje cyfrowej transformacji, aby stać się bardziej zrównoważonym, przejrzystym i wydajnym. Współpraca z Instytutem FII umożliwi Timbeter przekazanie tego ważnego przesłania decydentom wysokiego szczebla, mając na celu pomoc krajom w łagodzeniu zmian klimatycznych, zwalczaniu nielegalnego wyrębu i zapewnieniu zrównoważonego rozwoju w całym sektorze.”

Przy rosnącym popycie na drewno inwestycja FII Institute w Timbeter pomoże zapobiegać nielegalnemu wyrębowi, jednocześnie chroniąc światowe lasy jako kluczowe źródło utrzymania i egzystencji.

Informacje dla redaktorów

Timbeter oferuje rozwiązania dla przemysłu drzewnego poprzez wprowadzenie aplikacji foto-optycznej opartej na sztucznej inteligencji, która dokładnie określa ilość kłód w ładunku z dokładnością objętości i średnicy.

Share
LinkedInFacebookTwitterPinterest