Lasy Państwowe | Timbeter

Lasy Państwowe

Lasy Państwowe

Problem

Lasy Państwowe są zazwyczaj po stronie sprzedającego, dlatego ważne jest, aby zmaksymalizować wartość każdej kłody. Papierówka i drewno opałowe są zazwyczaj mierzone za pomocą współczynnika gęstości stosu, który może być przedmiotem wielu sporów.

Współczynnik gęstości stosu określa ilość drewna bez powietrza i kory. Objętość drewna oblicza się za pomocą współczynnika gęstości stosu, który mnożony jest przez kubaturę stosu. Ta metoda pomiaru jest szybka, ale subiektywność procesu pomiarowego zmniejsza jego wiarygodność. Codzienny margines błędu waha się od 5 do 10%.

Timbeter rozwiązanie

W ciągu kilku minut można uzyskać długoterminowe dane dotyczące pomiarów, co ułatwia kontrolę, tak by wyniki były zgodne z określonymi parametrami. W przypadku niezgodności pomaga wykryć przyczyny takiego stanu rzeczy.

Celem Timbeter od samego początku było uczynienie sektora leśnego wolnym od zużycia papieru, przejrzystym i bardziej efektywnym.

Większa przejrzystość

TTimbeter jest obiektywnym narzędziem, na które nie ma wpływu błąd ludzki ani inne czynniki. Zapewnia wynik, który może być kontrolowany przez obie strony. Przejrzyste pomiary pomagają zwiększyć wzajemne zaufanie między partnerami i poprawić współpracę. Zazwyczaj ocena gęstości stosu za pomocą wzroku jest bardzo subiektywna i narażona na wysokie ryzyko błędu.

Redukcja sporów

Timbeter zapewnia cyfrowy dowód każdego pomiaru. Pomiar ten może być przechowywany i wyszukiwany online w celu rozstrzygania ewentualnych sporów. Pomiary dokonywane są na naturalnym drewnie, a nie na tym, które zostało już pocięte na kawałki lub ułożone w stosy. Ponadto zapobiega sytuacjom, w których to mocniejsza strona określa współczynnik gęstości stosu, a słabsza strona akceptuje to ze względu na dobro współpracy.

Długoterminowa archiwizacja danych cyfrowych

DArchiwizacja informacji cyfrowych umożliwia wielofunkcyjne wykorzystanie danych,  zmniejsza biurokrację  i zużycie papieru. Przy użyciu aplikacji Timbeter wszystkie dane są zapisywane w kopii zapasowej, przechowywane i dostępne online. Użytkownicy mogą łatwo uzyskać dostęp do danych, zarządzać nimi, przesyłać je i udostępniać.

Dowiedz się, co TIMBETER może zrobić dla Twojej organizacji

Dowiedz się więcej