Transport drewna | Timbeter

Transport drewna

Transport drewna

Problem

Drewno jest najczęściej mierzone na samochodach ciężarowych przewożących kłody do wielu miejsc docelowych. Dla kierowców ciężarówek pomiar drewna może być procesem niedokładnym, często wiążącym się z wieloma błędami. Kierowcy ciężarówek mają do wykonania poważne zadanie, ponieważ muszą załadować się zgodnie z ograniczeniami na drodze, jednak chcą dodać jak najwięcej towaru, aby zminimalizować koszty transportu.

Zwykły poziom błędów wynoszący 5-10% może oznaczać znacznie większe obciążenie niż dopuszczalne na drogach i może skutkować karą grzywny oraz utratą licencji.

Timbeter rozwiązanie

Timbeter umożliwia kierowcom samochodów ciężarowych pomiar stosunku gęstości stosu i objętości stosu. Informacje te mogą zapobiec niebezpieczeństwu nadmiernego obciążenia. Cyfrowy ślad pomiaru jest tworzony w celu uzyskania informacji o tym, jaka ilość drewna została początkowo załadowana w lesie. Pomiar ten może być udostępniony odbiorcom i tym samym zmniejszyć liczbę ewentualnych sporów.

W przypadku sporu dotyczącego ilości odbieranego drewna-odbiorca może po prostu ponownie zmierzyć i sprawdzić, czy pomiary cyfrowe są zgodne, zapewniając wszystkim użytkownikom transparentność.

Przejrzystość pomiaru zwiększa wzajemne zaufanie pomiędzy partnerami, gwarantuje dokładne monitorowanie i lepsze bezpieczeństwo samochodów ciężarowych na drodze. Ponadto informacja cyfrowa poszerza zakres danych wielofunkcyjnych w celu lepszej sprawozdawczości statystycznej.

Timbeter oferuje:

  • Szybki i dokładny pomiar ładunku
  • Wszystkie wymagane dane są dostępne w formie cyfrowej dla kupujących
  • Zmniejszenie roszczeń. W przypadku sporu zawsze dostępny jest dowód cyfrowy
  • Szybsza i bardziej przejrzysta wymiana danych z partnerami

Dowiedz się, co TIMBETER może zrobić dla Twojej organizacji

Dowiedz się więcej
Share
LinkedInFacebookTwitterPinterest