8 marca na całym świecie obchodzony jest Dzień Kobiet. Postanowiliśmy przeprowadzić wywiady z naszymi użytkowniczkami aby zrozumieć, w jaki sposób Timbeter pomaga im w codziennej pracy. | Timbeter
Aktualności

8 marca na całym świecie obchodzony jest Dzień Kobiet. Postanowiliśmy przeprowadzić wywiady z naszymi użytkowniczkami aby zrozumieć, w jaki sposób Timbeter pomaga im w codziennej pracy.

8 marca na całym świecie obchodzony jest Dzień Kobiet. Postanowiliśmy przeprowadzić wywiady z naszymi użytkowniczkami aby zrozumieć, w jaki sposób Timbeter pomaga im w codziennej pracy.

Ana Clara da Costa – Brazylia.

Jaka jest Twoja funkcja w firmie i jakie są Twoje codzienne zadania?

Jestem studentem i praktykantem inżynierii leśnej, pracuję przy projektach rozwojowych i technologicznych, a także przy procedurach mających na celu usprawnienie procesów i wniesienie wkładu w sektor leśny.

Jak doszło do tego, że zaczęłaś pracować w firmie leśnej?

W 2017 r. rozpoczęłam studia licencjackie w zakresie inżynierii leśnej na Uniwersytecie w São Paulo (ESALQ/USP) i, jako wymóg, rozpoczęłam staż zawodowy w wiodącej firmie z sektora leśnego.

Do jakich operacji używasz programu Timbeter?

Używam Timbeter w badaniach nad rozwojem i innowacjami w sektorze leśnym, koncentrując się na badaniu dokładności tej aplikacji do pomiaru kłód i stosów drewna w celu ulepszenia procesów, które wykorzystują te pomiary w swoich działaniach.

Badania te mają również na celu zebranie danych, a tym samym wiedzy na temat działania systemu Timbeter w zakresie pomiaru średnicy i objętości drewna, aby wnieść wkład w rozwój sektora leśnego, oferując wiarygodne podstawy naukowe dotyczące dokładności tego wywiadu w celu wsparcia procesu podejmowania decyzji przez firmy zainteresowane włączeniem systemu Timbeter do swojej działalności.

Co Ci się podoba w Timbeter?

Timbeter umożliwia uzyskiwanie dokładnych danych w sposób sprawny i wydajny, zapewniając większe bezpieczeństwo operacyjne, łączność między zespołami kontaktowymi, a także przejrzystość z rzeczywistością w terenie, co pozwala na tworzenie obszernych baz danych w krótszym czasie.

Inteligencja Timbeter umożliwia zarządzanie danymi bardziej reprezentatywnymi dla rzeczywistości w terenie, wspierając zarządzanie informacjami z raportów cyfrowych, które są szybko synchronizowane w chmurze i udostępniane zainteresowanym stronom, usprawniając analizę danych, rozwiązywanie problemów i podejmowanie innych decyzji w obszarach styku.

Podsumowując, Timbeter tworzy scenariusz, który uwzględnia innowacyjność i sprawność, podtrzymując wzrost i ciągłe doskonalenie w firmach leśnych.

Różnorodność jest coraz częściej poruszanym tematem w firmach – jakie jest Twoje zdanie na ten temat, w jaki sposób różnorodność może przynieść korzyści firmom?

Praca z różnorodnością w firmach jest niezbędna do naprawienia szkód społecznych spowodowanych różnymi uprzedzeniami w społeczeństwie. Różnorodność przyczynia się ponadto do tworzenia wielodyscyplinarnych zespołów o różnych talentach, kwalifikacjach i doświadczeniach, które współpracują na rzecz rozwoju i trwałości firmy w coraz bardziej zglobalizowanym i konkurencyjnym otoczeniu, opierając się na mnogich dyskusjach i bardziej kreatywnych podstawach.

W kontekście nierówności płci, praca nad tematem różnorodności w firmach stanowi wysiłek na rzecz wzmocnienia roli kobiet na rynku pracy, zapewnienia im większych możliwości oraz postępu w zakresie szacunku i sprawiedliwości.

Czy technologia może zmienić sposób, w jaki postrzegamy różne branże i sprawić, że będą one bardziej zrównoważone pod względem płci?

Z historycznego punktu widzenia praca fizyczna jest bardzo związana z płcią męską, co wyklucza kobiecą siłę z wielu scenariuszy. Ponadto, jak widać na przykładzie ewolucji ludzkości, technologia pozwala na wykonywanie czynności przy mniejszym wysiłku fizycznym i w krótszym czasie, ułatwiając i ograniczając pracę fizyczną w coraz większym stopniu. W obliczu takiego scenariusza rozwój technologii przyczynia się do większej elastyczności w zatrudnianiu kobiet na stanowiskach, które przed laty byłyby przeznaczone wyłącznie dla mężczyzn ze względu na te ustrukturyzowane uprzedzenia dotyczące płci.

Uprzedzenia są zakorzenione i dlatego ludzie często mają tendencję do kwestionowania pracy kobiet, ponieważ nie uważają jej za wiarygodną, zwłaszcza jeśli chodzi o pracę fizyczną. Gdy sztuczna inteligencja optymalizuje niektóre procesy, można ograniczyć te nieświadome uprzedzenia i zmniejszyć ich negatywny wpływ na zatrudnianie kobiet na najróżniejszych stanowiskach, współpracując z kobietami podbijającymi ich przestrzeń.

Nadal pozostaje wiele do zrobienia w kwestii nierówności płci, jednak technologia może być sprzymierzeńcem w zapewnieniu równowagi płci w różnych sektorach gospodarczych i społecznych.

Share
LinkedInFacebookTwitterPinterest