Sebastião Oswaldo Ferreira, analityk inwentaryzacji leśnej, "Dzięki Timbeter osiągnęliśmy 100% identyfikowalność pomiarów" | Timbeter
Aktualności, Studium przypadku

Sebastião Oswaldo Ferreira, analityk inwentaryzacji leśnej, „Dzięki Timbeter osiągnęliśmy 100% identyfikowalność pomiarów”

Sebastião Oswaldo Ferreira, analityk inwentaryzacji leśnej, „Dzięki Timbeter osiągnęliśmy 100% identyfikowalność pomiarów”

Suzano jest największą firmą celulozowo-papierniczą w Ameryce Łacińskiej. Używają Timbeter od 2021 roku. Przeprowadziliśmy wywiad z Sebastião Ferreira, aby pokazać, jak Timbeter przynosi korzyści ich działalności.

Na początku, co zwróciło Twoją uwagę na Timbeter? Jaki był problem/ zagadnienie, które chciałeś rozwiązać z pomocą Timbeter?

Identyfikowalność i łatwość użycia rozwiązania. Wcześniej mieliśmy pomiary ręczne lub mechaniczne o niskiej jakości. Stąd szukaliśmy Timbeter jako narzędzia łatwego w użyciu, zwinnego i z rejestracją zdjęć transportowanych ładunków.

Do czego używasz Timbeter?

Pomiar ładunków ciężarówek z drewnem okrągłym przewożonych z gospodarstw do terminalu kolejowego.

Jakie są rezultaty wdrożenia Timbeter? Czy możesz podać przykład lub oszacować, w jaki sposób rozwiązanie przyspieszyło Twoje procesy lub stworzyło efektywność w Twojej działalności? Jakie są główne procesy w Twojej firmie, które zauważyły korzyści z zastosowania Timbeter?

Osiągnęliśmy 100% identyfikowalność pomiarów. Jest to zapewnienie możliwości audytu procesu, co przynosi bardzo ważne dla biznesu informacji.

Czy możesz wskazać jakieś dodatkowe korzyści?

Chodzi głównie o identyfikowalność informacji: 

Przechowywanie i dostępność danych; 

Wiarygodność danych; 

Automatyczne przechowywanie dowodów w bazie danych; 

Wykonywalność audytów; 

Pozwala to na lepszą spójność procesów i upewniamy się, że użytkownicy wykonujący pomiary są zawsze identyfikowani przez Timbeter.

Jak Timbeter pomaga w osiąganiu celów firmy?

Myślę, że zapewnienie jakości zbierania informacji, które jest powiązane z rejestracją zdjęć jako sposobem na audyt i śledzenie danych, to kluczowe punkty gwarantujące, że proces jest prowadzony w sposób jasny i bezpieczny.

Jak pracownicy postrzegali wdrożenie innowacji? I jak wyglądało przejście z metody ręcznej?

Podczas wdrażania Timbeter mieliśmy świetny odbiór ze strony współpracowników. W pierwszym kroku zrobiliśmy dowód koncepcji i wszyscy mogli zaobserwować, jak przedstawione innowacyjne rozwiązanie przyniesie korzyści firmie i im samym, np. zysk zawodowy z tytułu stosowania nowej technologii pomiarowej w pracy.

Czy dzięki Timbeter uzyskaliście jakieś niespodziewane efekty?

Tak, poprawiona przejrzystość i wysoka jakość gromadzenia danych w porównaniu z poprzednim stosowanym systemem.

Jakie są Twoje doświadczenia z zespołem Timbeter?

Mamy bardzo stałą dostępność zespołu. Zawsze pomagają nam w sposób zwinny i skuteczny, gdy są potrzebni.

Co najbardziej podoba ci się w Timbeter?

Łatwość użycia w celu, który jest nam potrzebny oraz zapisywanie informacji w bazie danych.

Opierając się na swoim doświadczeniu, które firmy, Pana zdaniem, najbardziej skorzystałyby z zastosowania tego rozwiązania?

Wszystkie firmy leśne, które w swoim procesie wykonują pomiary ręczne z użyciem linijki. 

Czy poleciłby Pan Timbeter firmom leśnym w innych częściach świata? Dlaczego?

Tak, ponieważ jest to łatwe w użyciu rozwiązanie, które umożliwia śledzenie wszystkich informacji.

Share
LinkedInFacebookTwitterPinterest