Nasze rozwiązania | Timbeter

Cyfrowe rozwiązanie firmy Timbeter zmienia sektor leśny, wprowadzając przejrzystość i efektywność do procesu pomiarowego od pola do fabryki. Rozwiązanie oparte na AI umożliwia zrównoważoną gospodarkę leśną, zwiększa bezpieczeństwo pracowników, maksymalizuje wartość każdej kłody, pomaga zoptymalizować logistykę i gwarantuje uczciwe transakcje handlowe. Pomaga również w monitorowaniu i kontroli łańcucha dostaw drewna, wspierając rządy i instytucje odpowiedzialne za przestrzeganie prawa w zapobieganiu nielegalnemu wyrębowi i lepszym nadzorze nad ilością pozyskiwanego drewna.

Rozwiązanie Timbeter składa się z dwóch części: trzech aplikacji mobilnych, dostępnych dla systemów Android i iOS, ukierunkowanych na konkretne przypadki użycia; oraz platformy internetowej, którą nazywamy Modułem Pamięci, rozwiązaniem opartym na chmurze obliczeniowej, zapewniającym przegląd pomiarów w czasie rzeczywistym, generującym raporty za pomocą kilku kliknięć.

Które rozwiązanie jest dla Ciebie odpowiednie?

Timbeter

Z Timbeter, proces pomiaru kłód może być szybszy i dokładniejszy. Timbeter dostarcza narzędzia do pomiaru średnicy kłód, objętości stosu i ciężarówki oraz współczynnika gęstości stosu w czasie krótszym niż 3 minuty.

Timbeter Container

Dzięki Timbeter Container, firmy handlowe i eksporterzy drewna mają możliwość mierzenia drewna w kontenerach, organizowania swoich listów przewozowych, wymiany informacji w czasie rzeczywistym i utrzymywania kontroli nad sprzedażą.

Timbeter Log Counter

Log Counter jest najbardziej wydajnym narzędziem do liczenia kłód. Szczególnie przydatny dla firm zajmujących się wycinką drzew lub firm, które chcą zmierzyć duże ilości kłód o tej samej średnicy i długości w ciągu kilku minut.

Moduł Pamięci

Oparta na chmurze platforma zapewnia podgląd operacji w czasie rzeczywistym, umożliwia edycję pomiarów, tworzenie natychmiastowych raportów i dodawanie niestandardowych informacji zgodnie z potrzebami firmy, zarządzanie użytkownikami, personalizację.

Masz pytania? Zapytaj o demo i porozmawiaj z jednym z naszych ekspertów o tym, jak Timbeter może pomóc w Twojej działalności.

Klienci

Dowiedz się, jak wykorzystują Timbeter