Timbeter pojawił się w kluczowych wskazówkach włoskiego rządu: Perspektywy i potencjał cyfryzacji sektora leśnego we Włoszech | Timbeter
Aktualności

Timbeter pojawił się w kluczowych wskazówkach włoskiego rządu: Perspektywy i potencjał cyfryzacji sektora leśnego we Włoszech

Timbeter pojawił się w kluczowych wskazówkach włoskiego rządu: Perspektywy i potencjał cyfryzacji sektora leśnego we Włoszech

Timbeter, rozwiązanie do cyfrowego pomiaru drewna okrągłego i zarządzania łańcuchem dostaw, zostało przedstawione w wytycznych Włoskiej Rady Badań Rolniczych i Ekonomii oraz Ministerstwa Rolnictwa, Suwerenności Żywnościowej i Lasów w publikacji „Perspektywy i potencjał cyfryzacji sektora leśnego we Włoszech”. Wytyczne zostały opracowane przez Radę ds. Badań i Analiz Gospodarki Rolnej (CREA).

Głównymi zasadami wytycznych były zrównoważony rozwój, mający na celu zwiększenie wielofunkcyjności systemów leśnych, wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w innowacjach i wydajności procesów zarządzania oraz tworzenie nowych produktów i usług wspierających właścicieli lasów i plantacji drewna, przedsiębiorców, techników leśnych i obywateli.

Badanie dotyczące nowych technologii zostało przeprowadzone przez grupę naukowców z różnych uniwersytetów i organizacji, w tym prof. Giacomo Goli z Università degli Studi di Firenze, który jest w kontakcie z zespołem Timbeter od 2022 roku. Rozwiązanie Timbeter zostało przedstawione w wytycznych w ramach sekcji „Technologie i systemy ulepszania produktów z drewna”.

Zgodnie z wytycznymi, Timbeter został wyróżniony jako zalecane rozwiązanie do precyzyjnego cyfrowego pomiaru kłód, pokazujące dokładne wyniki dla danych uzyskanych ze stosu, średnic poszczególnych kłód oraz całkowitej objętości i liczby kłód, z minimalnym marginesem błędu w porównaniu do pomiarów ręcznych.

Zintegrowane i połączone podejście oferowane przez Timbeter zapewnia również korzyść w postaci efektywnego planowania logistyki podczas operacji, dzięki bezpośredniej komunikacji między właścicielem / nabywcą a operatorami zlokalizowanymi w lesie. Znacząco skraca to czas potrzebny na zbiórkę, transport i przechowywanie materiałów.

Badanie pokazuje, że optymalizacja gospodarki leśnej może mieć pozytywny wpływ na jakość produktów drzewnych, redukcję kosztów produkcji oraz minimalizację wpływu na środowisko i społeczeństwo. Wykorzystanie ICT przyczynia się do: i) przeprowadzania złożonych analiz danych w prosty i ekonomiczny sposób; ii) wspierania wyborów w zakresie projektowania i zarządzania zgodnie ze znormalizowanymi i powtarzalnymi ścieżkami; iii) optymalizacji wykorzystania zasobów poprzez zmniejszenie wpływu na środowisko; iv) wspierania komunikacji i współpracy w oparciu o wspólne i wysoce dostępne platformy informacyjne. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych może doprowadzić do znacznego postępu w zarządzaniu lasami i plantacjami drzewnymi. Na przykład, w odpowiednich warunkach, korzyści ekonomiczne można przypisać precyzyjnemu pozyskiwaniu drewna, co oznacza nie mniej niż 15% wzrost wydajności w porównaniu z tradycyjnymi metodami (*1).

Parlament Europejski podkreślił, że cyfryzacja i nowe technologie muszą przyczyniać się do realizacji celów strategii przemysłowej UE, Zielonego Ładu oraz potrzeb miejskich, wiejskich i oddalonych regionów UE. Zielony Ład ma na celu przekształcenie UE w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę, zapewniając, że do 2050 r. nie będzie już emisji netto gazów cieplarnianych, wzrost gospodarczy zostanie oddzielony od wykorzystania zasobów, niech żadna osoba i żadne miejsce nie pozostanie w tyle oraz że wspierany będzie rozwój technologii zdolnych do zagwarantowania wysokiego poziomu wydajności przy niskim wpływie na środowisko (*2).

Czy chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak Timbeter może być korzystny dla Twojej działalności leśnej? Skontaktuj się z nami pod adresem info@timbeter.com i poproś o demo.

*1 Corona et al. 2017

*2 Di Stefano et al. 2022

Share
LinkedInFacebookTwitterPinterest