Dokładność rozwiązania Timbeter w wyznaczaniu miąższości drewna. Badania przeprowadzone przez studenta Łotewskiego Uniwersytetu Rolniczego, Wydział Leśny, Katedra Użytkowania Lasu. | Timbeter
Pomiar kłód

Dokładność rozwiązania Timbeter w wyznaczaniu miąższości drewna. Badania przeprowadzone przez studenta Łotewskiego Uniwersytetu Rolniczego, Wydział Leśny, Katedra Użytkowania Lasu.

Dokładność rozwiązania Timbeter w wyznaczaniu miąższości drewna. Badania przeprowadzone przez studenta Łotewskiego Uniwersytetu Rolniczego, Wydział Leśny, Katedra Użytkowania Lasu.

Na Łotwie co roku mierzy się dużą ilość kłód, większość pomiarów wykonuje się na zautomatyzowanych liniach pomiarowych, ale istnieje również potrzeba wykonywania pomiarów przed transportem kłód do miejsc dalszej obróbki. Celem badań jest sprawdzenie dokładności mobilnej aplikacji do pomiaru objętości Timbeter, służącej do pomiaru pojedynczych i grupowych kłód ułożonych w stosy. Badania wykazały dokładność mobilnej aplikacji do pomiaru miąższości.

W sumie pomierzono 17 stosów. Wszystkie pomiary związane z ręcznym pomiarem objętości drewna wykonano zgodnie z łotewską normą pomiarową LVS 82: 2020 „Pomiar drewna okrągłego”. Autorem badań jest Elvis Ķepītis, student Łotewskiego Uniwersytetu Rolniczego, Wydział Leśny, Katedra Użytkowania Lasu, w ramach pracy licencjackiej.

Aplikacja Timbeter służy do określania miąższości pojedynczych sztuk drewna. Metoda pomiaru „Średnica” w programie służy do pomiaru drewna okrągłego.

W badaniach zmierzono łącznie 40 kłód o średnicy od 13,8 cm do 49,2 cm. Wszystkie mierzone kłody były iglaste, a gatunkiem dominującym był świerk. Każda kłoda w badaniu jest mierzona w sumie dwukrotnie, przy użyciu metody ręcznej opisanej w części metodycznej oraz metody pomiaru średnicy Timbeter.

Analizując wyniki pomiarów metod wyznaczania miąższości kłód pomierzonych w trakcie badań i porównując wyniki miąższości uzyskane metodą Timbetera z wynikami miąższości uzyskanymi metodą ręczną, stwierdzono, że aplikacja odbiegała od metody ręcznej średnio o – 2,64 %, czyli 0,006 m3.

Analiza wyników na poziomie wiarygodności 95% wykazała, że średnia miąższość drewna określona za pomocą programu Timbeter nie różni się istotnie od średniej miąższości drewna określonej za pomocą metody pomiaru ręcznego (P = 0,440). Graficzne przedstawienie odchylenia wyników uzyskanych za pomocą programu Timbeter w stosunku do pomiarów wykonanych metodą pomiaru ręcznego.

Podsumowując objętość zmierzonych kłód, aplikacja odbiegała od metody ręcznej o -1,72 %, czyli 0,222 m3. Na podstawie normy LVS 82:2020 „Pomiar drewna okrągłego” maksymalne odchylenie dopuszczalne przez tę normę dla objętości kłody wynoszącej 12,912 m3 wynosi 4,47 %. Analizując dane według poszczególnych grup średnic kłód, można zaobserwować tendencję polegającą na tym, że odchylenie pomiarów dokonanych za pomocą programu Timbeter w stosunku do objętości drewna zmierzonej ręcznie maleje wraz ze wzrostem średnicy kłód o tej samej długości.

Na zakończenie należy stwierdzić, że metoda pomiaru średnicy Timbeter mieściła się w zakresie maksymalnej dokładności dopuszczonej przez normę LVS 82:2020 „Pomiar drewna okrągłego” przy pomiarze stosów o objętości większej niż 10 m3.

Share
LinkedInFacebookTwitterPinterest

Powiązane Posty

Pomiar kłód, Pomiar kłód

Jakie są zalety systemu...

Użytkownicy Timbeter wiedzą już, że technologia zintegrowana z...

Bez kategorii

W jaki sposób prawidłowy...

W ciągu ostatnich kilku lat zauważyliśmy rosnące zapotrzebowanie...