Współpraca Timbeter ze Szkołą Leśną Luua | Timbeter
Aktualności

Współpraca Timbeter ze Szkołą Leśną Luua

Współpraca Timbeter ze Szkołą Leśną Luua

Timbeter współpracuje z różnymi instytucjami edukacji leśnej na całym świecie, między innymi ze szkołą leśną Luua, z którą współpracujemy od 2015 roku. Lauri Toim, nauczyciel leśnictwa, dzieli się swoimi doświadczeniami z wdrażania rozwiązania Timbetera w procesie nauczania.

Szkoła Leśna Luua wykorzystuje do celów porównawczych nowoczesne aplikacje do określania objętości drewna stosu. Każdego dnia uczniowie poznają kilka różnych technik określania objętości stosu w stertach oraz objętości drewna w litych metrach sześciennych. Operacje te wymagają dość dużej liczby pomiarów i jednocześnie uogólnienia wyników. Wszystko to sugeruje, że potrzebne jest szybkie i dokładne rozwiązanie, które pozwoli zweryfikować wcześniej wymienione metody. Tu z pomocą przychodzi oprogramowanie Timbeter, które wykonuje zdjęcie spiętrzonego końca kłody i przetwarza je dając dokładne i co najważniejsze szybkie wyniki.

O ile obliczenie współczynnika gęstości stosu jest dość ogólne jedną metodą, a bardzo czasochłonne inną, o tyle stosunek drewna do powietrza w stosie uzyskany ze zdjęcia Timbetera jest bardzo dokładny. Do tego możemy dodać wartość monitorowania średnic kłód i rozkładu średnic na klasy. Przechowywanie i udostępnianie zarejestrowanych pomiarów jest również niezbędnym elementem.

Oprogramowanie Timbeter zostało dobrze przyjęte przez studentów. Fakt, że szczegółowe instrukcje są wbudowane w oprogramowanie oraz że interfejs użytkownika jest wygodny i logiczny z pewnością odgrywa rolę.

Ważne jest również to, że gdy wysyłamy studentów na praktyki do firm, jesteśmy w stanie zapewnić im jak najszerszy zakres wiedzy – od podstawowej wiedzy na temat pomiaru stosu po dokładne i szybkie narzędzia w rozwiązaniu Timbeter.

Jeśli jesteś zainteresowany wykorzystaniem Timbetera w swojej pracy dyplomowej – skontaktuj się z nami pod adresem info@timbeter.com!

Share
LinkedInFacebookTwitterPinterest