Timbeteri blogi

Ole kursis viimaste arengutega, täienda oma praktikaid ja liigu puidutööstuses enesekindlalt.

Kuidas Timbeter saab aidata ettevõtetel järgida EL-i metsaraie regulatsioone

23. oktoober 2023
Kuidas Timbeter saab aidata ettevõtetel järgida EL-i metsaraie regulatsioone

Võitlus maailma metsaraie vastu võtab hoogu juurde ja Euroopa Liit (EL) on selle liikumise esirinnas. Tunnustades oma tarbimismustrite mõju maailma metsaraiele, on EL arutanud regulatsioone, mis tagaksid, et tema piirides tarbitavad tooted ei aitaks kaasa sellele ülemaailmsele probleemile. EL-i Metsaraie Regulatsiooni peamine eesmärk on vältida loetletud toodete, sealhulgas puidutoodete, mida eurooplased ostavad, kasutavad ja tarbivad, panustamist metsa raadamisele ja metsade degradatsioonile EL-is ja maailmas. Eesmärk on lahendada maailma metsaraie probleemi, mis on tingitud nii põllumajanduse laienemisest kui ka metsade seisundi halvenemisest.

EL Metsaraie Regulatsioonid (EUDR) kehtestavad peamise nõude – toodete kontrollitav geograafiline asukoht, mis imporditakse EL turule, et tagada, et tooted ei pärine metsaraide piirkondadest. Kui hoolsuskohustuse aruanded ei sisalda selget tõendust toodete päritolu kohta, mis kuuluvad EUDR regulatsiooni alla, siis neid tooteid EL turule importida ei lubata. On oluline märkida, et hoolimata sellest, et EUDR jõustus 29. juunil 2023, on raadamise ja metsade degradatsiooni katkev kuupäev 31. detsember 2020. See tähendab, et EUDR keelab nende toodete impordi EL turule, mis on toodetud maal, mis on pärit metsa raadamise või metsade degradatsioonile alla minevatest piirkondadest alates 31. detsembrist 2020. Ettevõtted, sealhulgas paljud Timbeteri kliendid, kellel juba on kontrollitavad geograafilised asukohad oma toodetele, omavad nõuete täitmisel suurt eelist.

Peamine motivatsioon turuosaliste jaoks, et vältida EUDRi nõuete täitmata jätmist, on esitatud võimalike karistuste loetelus. Näiteks trahvid kuni 4% ettevõtja kogu ELi hõlmavast käibest või vastavate toodetega tehtud tehingutest saadud tulude konfiskeerimine või kuni 12 kuu pikkune välistamine riigihankemenetlusest ja juurdepääsust riiklikule rahastamisele.

Kuna ettevõtted valmistuvad nende eeskirjadega kohanemiseks, osutuvad täpsed metsanduse digitaalsed tööriistad, nagu Timbeter, hädavajalikuks. Siin on näha, kuidas:

Nõue number üks: jälgitav geograafiline asukoht

EUDR (EL Metsaraadamise Regulatsiooni) oluline aspekt keskendub puidutoodete päritolu jälgitavusele ja geograafilisele asukohale. Kõik saadetisega seotud maatükid peavad olema geograafiliselt asukohastatud. Timbeter pakub lahendust, koostades muutumatut digitaalset arvestust selle kohta, kust palgid pärinevad, kus neid loendatakse ja mõõdetakse. Reaalajas toimuvaid mõõtmisi maatükil saab siduda ajalooliste georuumiliste andmetega. See läbipaistvuse ja jälgitavuse tase on täpselt see, mida ettevõtted vajavad toodete päritolu tõendamiseks nõuetekohase hoolsuskohustuse aruannetes.

Kontrollitav digitaalse hoolsuskohustuse aruanne

EUDRi kohaselt on põhinõue number kaks, et iga ELi suunduva saadetise kohta tuleb koostada eraldi nõuetekohane hoolsusauditi aruanne, mille andmed tuleb esitada avatud ja masinloetavas formaadis. Teave peab olema piisavalt veenev ja kontrollitav, et asjaomased tooted on metsa raadamise vabad. Timbeteri tehisintellekti lahendus on 100% paberivaba ja säilitab iga saadetise kohta tõhusaid reaalajas andmeid. Timbeter hõlpsasti integreerub ettevõtte hoolsusauditi protsessi ja tagab, et kasutatud puit ei panustanud raadamisse. Kõik kogutud teave on kolmandate osapoolte poolt auditeerimiseks kättesaadav.

Heitkoguste vähendamine

Üks EUDR (EL metsade raadamise määrus) eesmärke on vähendada EL tarbimise ja vastavate kaupade tootmise poolt tekitatud süsinikdioksiidi heitkoguseid vähemalt 32 miljonit tonni aastas. Lisaks väärtusahela suuremale läbipaistvusele aitab Timbeter vähendada CO2 heitkoguseid optimeeritud transpordi kaudu.

Säästva metsaraie edendamine

Jätkusuutlikkus on midagi enamat kui vaid märksõna, see on vajadus. Timbeter tagab oma täpsete mõõtmistega, et ettevõtted ei raiska ressursse. McKinsey viitab täppismetsandust käsitlevas artiklis uuringutele, mille kohaselt näiteks 3 kuni 4 protsenti saepalgist (puu kõige väärtuslikum osa) liigitatakse tarbetult paberipuuks, kuna harvesteride andurid mõõdavad palki ebatäpselt. Optimeerides metsaraie tavasid, saavad ettevõtted paremini kohanduda EL-i jätkusuutlikkuse eesmärkidega.

Võitlus ebaseadusliku metsaraie vastu

Ebaseaduslik metsaraie on endiselt üks peamisi probleeme võitluses metsade hävitamise vastu. Ebaseaduslik metsaraie moodustab 50-90% kogu metsandustegevusest peamistes troopilistes metsades, näiteks Amazonase piirkonnas, Kesk-Aafrikas ja Kagu-Aasias, ning 15-30% kogu ülemaailmselt kaubeldavast puidust. Kasutades selliseid vahendeid nagu Timbeter, saavad ettevõtted selgelt näidata, et nad hangivad puitu seaduslikult ja säästvalt, ja seega distantseeruda kahjulikest ja ebaseaduslikest tavadest. Lisaks aitab tehnoloogia valitsustel rakendada paremaid kontrolli ja jälgimise praktikaid ebaseadusliku metsaraie vastu võitlemisel.

Osapoolte usalduse loomine

Lisaks eeskirjadele on tarbijate ja sidusrühmade kasvav nõudlus raadamisvabade toodete järele. Selliste läbipaistvate vahendite nagu Timbeter kasutuselevõtt ei taga mitte ainult õigusnormide täitmist, vaid aitab ettevõtetel ka usaldust luua ja näidata oma pühendumust planeedi kaitsmisele.

Kokkuvõtteks

Kuna maailm liigub säästvamate tavade ja rangemate eeskirjade suunas, on õigete vahendite olemasolu hädavajalik. Timbeter on oma paljude erinevate funktsioonidega puidutööstuse ettevõtete jaoks hädavajalik, suunates neid jätkusuutliku ja nõuetele vastava tuleviku suunas.

Olge kursis ja tehke õigeid valikuid meie planeedi ja teie ettevõtte jaoks. Võtke kasutusele tööriistad, mis aitavad teil mitte ainult täita eeskirju, vaid ka näidata oma pühendumust keskkonnasõbralikumale tulevikule. 


Vaadake seda praktikas

Esimesed 10 mõõtmist on tasuta. Krediitkaarti ei ole vaja.