Tööstusharud

Lugege, kuidas Timbeter aitab erinevaid metsatööstusi.

Metsamajandajad

Metsamajandajad

Probleem

Timbeter töötab mitmete globaalsete metsamajandusettevõtetega ning erinevatel organisatsioonidel on väga sarnased probleemid. Suured metsakorporatsioonid, kes kasvatavad ning raiuvad metsa,  vajavad täpset informatsiooni mahtude ning nottide diameetrite kohta, maksimeerimaks iga noti väärtust ning optimeerimaks logistikat.

Väga tihti on info vaheladude seisu kohta ebatäpne ning seetõttu ei ole metsaveokid täiel määral kasutuses ning veokijuhid on sunnitud lihtsalt ootele.  Lisaks sellele, mitmed saematerjaliks sobivad notid olid ladustatud hoopis paberipuidu virnades ning müüdud odavama hinna eest.

Lahendus

Ettevõtted hakkasid kasutama Timbeteri, saamaks täpset ülevaadet vaheladude kogustest ning sortimentidest. Informatsioon on reaal-ajas kättesaadav logistika planeerijatele ning seega on otsuste tegemine oluliselt lihtsam ning operatiivsem.  Täpne informatsioon võimaldab maksimeerida metsaveokite kasutusmäära ning vähendada veokijuhtide ooteaegu.

Noti hind sõltub paljuski diameetrist ning kvaliteedist. Paberpuidu nottide hind on madalam võrreldes saepalgiga, seega on otstarbekas kõik vastavad notid välja sorteerida. Erinevad saeveskid kasutavad toodanguks erineva läbimõõduga palki, seega on kasulik erinevad sortimendid saata vastavatele töötlejatele.

Vaadake seda praktikas

Esimesed 10 mõõtmist on tasuta. Krediitkaarti ei ole vaja.