Tööstusharud

Lugege, kuidas Timbeter aitab erinevaid metsatööstusi.

Riigimetsad

Riigimetsad

Probleem

Riigimetsad on tavapäraselt müüja rollis ning seetõttu on oluline iga noti väärtuse maksimeerimine. Paberi-ja küttepuitu mõõdetakse tavapäraselt virnatäiuse koefitsiendi abil, mis on tihtilugu vaidlusalune küsimus. Virnatäiuse koefitsient määrab puidu hulga virnas ilma õhu ning kooreta ning kogus arvutatakse korrutades virnatäiuse koefitsient virna kubatuuriga. Meetod on küll lihtne ja kiire kuid väga subjektiivne ning seetõttu ebausaldusväärne. Tavapärane veamäär on 5-10%.

Lahendus

Timbeter võimaldab kontrollida virnatäiuse koefitsienti ka keskmise diameetri vastu. Paari minutiga on andmed pikaolemas ning andmed lihtsalt kontrollitavad.

Timbeteri eesmärk on algusest peale olnud metsamajandamise paberimajanduse vähendamine ning läbipaistvuse ja efektiivsuse suurendamine. Meil on hea meel oma eesmärki näha täitumas Eesti ja Leedu riigimetsades

Rohkem läbipaistvust

Timbeter kui rakendus erapooletuks mõõtmiseks ei ole mõjutatud inimfaktorist või muudest teguritest. Timbeter annab tulemuse, mida on võimalik kontrollida mõlema osapoole poolt. Läbipaistev mõõtmine suurendab usaldust osapoolte vahel ning parandada koostööd.  Tavapäraselt, virnatäiuse koefitsiendi abil puidu mõõtmine on väga subjektiivne ning kõrge inimfaktoriga, mida keeruline kontrollida.

Vähenenud vaidlused

Timbeteri rakendus annab digitaalse tõenduse iga mõõtmise kohta, mida on võimalik  vaidluste korral üle mõõta. Kõik andmed põhinevad reaalsetel mõõtmistel, mitte kellegi subjektiivsel arvamusel. Samuti võimaldab see ennetada olukordi, kus tugevam osapool kehtestab omapoolsed tingimused ning teine pool on sunnitud koostöö jätkumise nimel nendega nõustuma.

Digitaalsed andmed pika perioodi kohta

Digitaalsed andmed võimaldavad info ristkasutust ning vähendada bürokraatiat ning paberimajandust.  Timbeteri kasutades on kõik andmed pilvest saadaval, jagatavad ning üle mõõdetavad.

Vaadake seda praktikas

Esimesed 10 mõõtmist on tasuta. Krediitkaarti ei ole vaja.