Projektid

Tutvu meie rahvusvaheliste algatustega innovatsiooni ja jätkusuutlikkuse edendamiseks.

Täppismetsanduse platvorm logistika optimeerimiseks

Täppismetsanduse platvorm logistika optimeerimiseks

See projekt saab rahastust Norra toetusprogrammist “Roheline IKT”.

Projekti eesmärk on täiustada praegust Timbeteri lahendust puidu mõõtmiseks, mis kasutab masinõpet ja tehisintellekti, lisades sellele täiendavaid uuenduslikke funktsioone.

Rakendamisperiood:

Rakendamisperiood on 01.09.2020 – 30.06.2022.

Projekti eesmärk:

Projekti “Täppismetsanduse platvorm logistika optimeerimiseks” eesmärk on täiustada praegust Timbeteri lahendust puidu mõõtmiseks, kasutades masinõpet ja tehisintellekti, lisades sellele täiendavaid uuenduslikke funktsioone. Projekti tulemusena saab Timbeter suurendada oma turuosa ja konkurentsivõimet Skandinaavia turul.

Projekti edenemine:
 • Logistikamoodul - jätkuv arendamine, valmis testimiseks Q3 lõpuks.
 • Müügimoodul - analüüsifaasis.

*Ülesanne 1. Arendusprotsessi ettevalmistamine, sh teenuste ja tarkvara nõuete analüüs – lõppenud.

*Ülesanne 2. API arendus on lõppenud. Veoauto marsruudi kaardistamine ja dokumendi genereerimine on pooleli.

*Ülesanne 3. Pilootkatsetused ja täiustused - tegevuste algus Q4 2021.

Projekti tulemused:

Koostööprojekti “Täppismetsanduse platvorm logistika optimeerimiseks” eesmärk on töötada koos Norra partneriga välja uuenduslik vahend täiustatud metsamõõtmiseks, andmehalduseks ja tarneahela optimeerimiseks.

Täiustatud teenust hinnastatakse eraldi tootena, mille sihtrühmaks on Skandinaavia turg.

Arendusprojekti käigus on kavas lisada praegusele lahendusele järgnevad funktsioonid, et arendada välja uudne ja täiustatud toode:

 • Logistikamoodul tõhusaks planeerimiseks ja kauba jälgimiseks reaalajas;
 • Müügimoodul müügitehingute dokumentatsiooni koostamiseks;

Timbeteri eesmärk on säilitada kesksed, kuid piiratud ressursid metsanduses, sealhulgas puud, tööjõud ja sõidetud kilomeetrid.

Projekti partnerid:

Timbeter OÜ (Eesti)

International Development Norway (Norra). https://id-norway.com/

Toetuse summa:

EUR 224 820,9

Ülevaade sihtgruppidest:

Üldiselt on TIMBETER suunatud metsandussektoris tegutsevatele ettevõtetele, kes korraldavad ja teostavad raietöid ning on seotud puidukaubanduse protsessiga jne. Keskendutakse era- ja avalik-õiguslikele VKEdele, kuna need ei saa tõenäoliselt endale lubada kalleid tööstusmasinaid puidu mõõtmiseks (näiteks laser-skannereid saeveskitele).

Peamised sihtgrupid on järgmised:
 • Metsandusorganisatsioonid (tegelevad metsamajanduse ja puidukaubanduse kontrollimisega, puidu mõõtmise standardite kehtestamisega jne);
 • Metsaomanikud (eraomanikud, riigimetsad jne), kes vastutavad metsamajanduse ja metsaraie eest;
 • Saeveskid;
 • Paberipuidutootjad, metsamehed;
 • Puidu veoautod ja transpordiettevõtted, kes tegelevad puidutranspordiga;
 • Ladude ja sadamate haldajad.
 • Kliendigrupid on samuti jagatud rühmadesse vastavalt sihtturule: Eesti (kohalik turg) ja Põhjamaad (eksporditurg).
Webinar:
 1. ja 29. juulil toimusid projekti raames veebiseminarid “Õpi, kuidas tõhusalt hallata puidu tarneahelat digitaalselt”.
Kokkuvõte:

Selle projekti jooksul oli meie eesmärk töötada välja lahendus, mis võimaldaks puidu logistikaettevõtetel saada läbipaistvat reaalajas ja tagantjärele ülevaadet veoautode liikumisest. Meie eesmärk oli optimeerida olemasolevate nutiseadmete andurite andmete kasutamist, võimaldades dünaamilist jälgimist ja andmete eksportimist vastavalt klientide erinevatele vajadustele.

Selle aja jooksul oleme välja töötanud:

 • API meetodid veoautode mõõtmiste jälgimiseks nende lähtepunktist kuni sihtkohani. Kõik veoautode marsruudid salvestatakse andmebaasi ja neid saab vaadata nii reaalajas kui ka tagantjärgi.
 • Veebirakendus veoautode marsruutide haldamiseks, mõõtmiste käsitlemiseks ja vaatamiseks, veoautode mõõtmiste muutmiseks ja nendega seotud andmete eksportimiseks.
 • Võimalus erinevate aruannete eksportimiseks vastavalt kliendi vajadustele.
 • Androidi funktsioonid veoauto mõõtmiste taustal jälgimiseks.
 • Automaatne puiduvirna tuvastamine veoautodelt küljelt. Kasutajatel ei ole vaja käsitsi märkida veoauto kasti kõrgusi.
 • Kolmanda osapoole anduri võime mõõta veoauto kõrgust, ilma et oleks vaja füüsilist viidet puiduvirnal.
 • Kokkuvõttes saavutati eesmärgid - veoautode marsruutide täpne tuvastamine. See võimaldab arvutada täpselt veoautode CO2-heitmeid ja optimeerida logistikat, et vähendada heitkoguseid.
Vaadake seda praktikas

Esimesed 10 mõõtmist on tasuta. Krediitkaarti ei ole vaja.